logo
HOVORME O JEDLE 2017

V tejto ?asti vám ponúkame PRÍKLADY DOBREJ PRAXE zo základných škôl na území Slovenskej republiky, ktoré sa aktívne zapojili do vymýš?ania zaujímavých aktivít k vyhláseným denným témam po?as V. ro?níka sú?ano-vzdelávacej aktivity "Hovorme o jedle". Veríme, e pre Vás budú ve?kou inšpiráciou v práci s dannými témami po?as vašej u?ite?skej praxe.

Vyhlásené denné témy sú?ae "Hovorme o jedle" ro?ník 2017

1. Chlieb, pe?ivo, obilniny, cestoviny, zemiaky.
2. Plytvanie potravinami. 
3. Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov.
4. Odkia? jedlo pochádza. 
5. Mlieko a mlie?ne výrobky od slovenských kravi?iek.
6. Dodriavaj pitný reim. 
7. Mäso, hydina, ryby, vajcia.
8. Sleduj informácie na obale potravín - Zna?ka kvality SK.
9. Tuky a cukry z domácich surovín. 
10. Jedz, dodriavaj pitný reim a hýb sa.

?akujeme všetkým zú?astneným školám, u?ite?om a iakom za ich zaslané príspevky.

 

 

 

PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...