logo
•• Základná škola, Hroncova 23, Košice •• Zoznam uskutočnených aktivít: • oboznámenie sa aké informácie nám poskytuje obal - čo sú E – emulgátory, ich rozdelenie a účinky na organizmus • do pracovných listov
•• Základná škola Pavla Križku, Ul.P.Križku 392/8 Kremnica •• Zoznam uskutočnených aktivít: • 1. Aktivita: Na základe vypracovaného pracovného postupu a prezentácie k téme sledovali informácie o potravinách na obaloch rôznych druhov pot
•• Základná škola s materskou školou, 966 71 Župkov 18 •• Zoznam uskutočnených aktivít: • Žiaci pracovali na nasledujúcich úlohách: • V ktorých potravinách sa nachádzajú fosforečnany ? Postup: 1. Čítaj si e
•• Základná škola s materskou školou, č. 121, 972 25 Diviaky nad Nitricou •• Zoznam uskutočnených aktivít: • Žiaci 6.A pripravili aktivitu Zdravý obed na tričku, vybrali si jedlo, ktoré im v školskej jedálni chutí a je zo surovín v dennej t&e
•• Základná škola, Kráľovohoľská 413, 976 71 Šumiac •• Zoznam uskutočnených aktivít: • žiaci 8. ročníka vytvorili prezentáciu o energetickej hodnote potravín; • následne zistili ako sa dajú informácie prečítať na potravi
•• Základná škola, Horné Semerovce 71, 935 84 Horné Semerovce •• Zoznam uskutočnených aktivít: • V rámci Týždňa zdravia so súťažou „Hovorme o jedle“ bol pre deti pripravený špeciálny týždeň, v ktorom ich čakalo veľa nov&y
•• Spojená školy sv. F. Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky •• Zoznam uskutočnených aktivít: • Téma bola určená pre triedne kolektívy 7. ročníkov (7.A, 7.B)  a  ich úlohou bolo prezentovať  tému ľub
•• Základná škola Slatinské Lazy č. 112, 962 25 Slatinské Lazy •• Zoznam uskutočnených aktivít: • pomocou aktivity "Čo nájdete na obale potravín" sa žiaci naučili, že: obal chráni potraviny pred znehodnotením  • zároveň je
<< predchádzajúce | | nasledujúce >>
PRIHLÁSENIE
novinky
17.11.2016
Zverejnili sme vylosovaných víťazov k súťažno-vzdelávacej aktivite Recyklácia odpadov z obalov potravín - starý...
09.11.2016
9.11.2016 (Streda) Všetky aktivity IV. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE poznajú svojich víťazov. Po namáhavom hodnoten&...
17.10.2016
Týždeň Hovorme o jedle zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
10.10.2016
Dôležité upozornenie!!! 9.10.2016 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých aktivít týždňa HOVORME O JED...