logo
•• Súkromná základná škola, Dneperská 1, 040 12 Košice ••   Zoznam uskutočnených aktivít: • Príjemné jesenné počasie sme s IV.A a IV.D využili na potulky a objavovanie prírodných krás i historických zauj&iacut
•• Základná škola, Uhorské 244, 985 25 Uhorské ••   Zoznam uskutočnených aktivít: • Na oboznámenie žiakov so škodlivými účinkami nadmerného konzumovania slaných pokrmov, sladkostí, cukru a sladených limon&a
•• Základná škola s materskou školou, Hôrky 200, 010 04 Žilina •• Zoznam uskutočnených aktivít: • V rámci súťaže „Hovorme o jedle“ sa žiaci pustili do získavania informácií, do diskusie a následne do tvorby projektu. &bu
•• Katolícka spojená školy, Andovská 4, 940 52 Nové Zámky ••   Zoznam uskutočnených aktivít: • exkurzia v miestnej reštaurácii Koliba Dolina • vlastnoručná výroba pečiva: • Chlapci vykrajovali medovníkov&ea
•• Základná škola, Horné Semerovce 71, 935 84 Horné Semerovce •• Zoznam uskutočnených aktivít: • rozprávali sme sa o jedle, o zdravej výžive a športe, žiaci sa naučili zásady, ktoré keď budú dodržiavať, budú zdravé a vo forme
•• Základná škola, Hroncova 23, Košice •• Zoznam uskutočnených aktivít: • Na hodine chémie sa formou prezentácie žiaci oboznámili o účinkoch iónov solí na ľudský organizmus, ich výskyte v potravinách •
•• Základná škola s materskou školou Dubovany, Dubovany 177, 922 08 Veselé ••   Zoznam uskutočnených aktivít: • Potravinové tajničky potravinovej pyramídy • Žiaci si zvolili potravinovú hliadku a kontrolovali spolužiakom, čo si priniesl
•• Základná škola Jána Amosa Komenského, Komenského 3, 945 01 Komárno •• Zoznam uskutočnených aktivít: • navrhli sme potraviny, kde sme strašidlá – sladkosti vynechali z jedálneho lístka • poskladali sme jedálny lístok
<< predchádzajúce | | nasledujúce >>
PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...