logo
•• Základná škola, Prostějovská 38, 080 01 Prešov •• Zoznam uskutočnených aktivít: • Súťažný duch  sa na našej škole naplno rozbehol a žiaci začali na danú tému nosiť plody zeleniny a ovocia zo svojich domovov. Urobili sme kr&
•• Základná škola Móra Jókaiho, Mieru 2, 045 01 Komárno •• Zoznam uskutočnených aktivít: • Venovali sme sa športu, zdravej životospráve a zdravému stravovaniu. • Naším cieľom bolo zapojiť do prípravy programu čo najviac žiakov
•• Základná škola, Bernolákova 16, 040 11 Košice •• Zoznam uskutočnených aktivít: • Pri každej aktivite sme najprv zisťovali skúsenosti a vedomosti žiakov, patrične sme ich k danej aktivite motivovali a samozrejme sme im následne nechali priestor na otázky, prez
•• Základná škola s materskou školou, Imre Madácha 3, 991 02 Dolná Strehová ••   Zoznam uskutočnených aktivít: • žiaci absolvovali prednášku o zelenine a ovocí obsahjúcu motivačné obrázky,na ktorých boli
•• Základná škola Pavla Križku, Ul.P.Križku 392/8 Kremnica •• Zoznam uskutočnených aktivít: • Rovesnícke vzdelávanie- Žiaci 1.stupňa školy pripravili pásmo hádaniek ,básničiek, pesničiek a rozprávok pre kamarátov zo škôlky.
•• Základná škola s materskou školou, Uhorské 63, 985 25 Uhorské •• Zoznam uskutočnených aktivít: • Najskôr sme si na potravinovej pyramíde vysvetlili dôležitosť ovocia a zeleniny v našom stravovaní. • Deti vypracovali pracovn&eac
•• Špeciálna základná škola, Partizánska 909, 980 55 Klenovec ••   Zoznam uskutočnených aktivít: • Košíky plné vitamínov - žiaci mali za úlohu správne zaradiť jednotlivé druhy ovocia a zeleniny do košík
•• Základná škola s materskou školou, Sedlice 3, 082 43 Sedlice •• Zoznam uskutočnených aktivít: • Výstava vyrezávaných tekvíc • Prednáška v školskej jedálni  • Ochutnávka  rôznych druhov ov
<< predchádzajúce | 1 | 2 |
PRIHLÁSENIE
novinky
18.09.2018
Vítame vás v VI. ročníku týždňa HOVORME O JEDLE Registrácia do všetkých pripravených aktivít t&ya...
18.06.2018
Vážení učitelia, milí žiaci, pripravujeme pre Vás VI. ročník týždňa HOVORME O JEDLE.  Registrácia do ...
19.11.2017
Neprehliadnite!!! Zverejnené bolo celkové hodnotenie V. ročníka súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle - zlaté, st...
15.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, V&ia...