logo
•• Základná škola, Prostějovská 38, 080 01 Prešov •• Zoznam uskutočnených aktivít: • Súťažný duch  sa na našej škole naplno rozbehol a žiaci začali na danú tému nosiť plody zeleniny a ovocia zo svojich domovov. Urobili sme kr&
•• Základná škola Móra Jókaiho, Mieru 2, 045 01 Komárno •• Zoznam uskutočnených aktivít: • Venovali sme sa športu, zdravej životospráve a zdravému stravovaniu. • Naším cieľom bolo zapojiť do prípravy programu čo najviac žiakov
•• Základná škola, Bernolákova 16, 040 11 Košice •• Zoznam uskutočnených aktivít: • Pri každej aktivite sme najprv zisťovali skúsenosti a vedomosti žiakov, patrične sme ich k danej aktivite motivovali a samozrejme sme im následne nechali priestor na otázky, prez
•• Základná škola s materskou školou, Imre Madácha 3, 991 02 Dolná Strehová ••   Zoznam uskutočnených aktivít: • žiaci absolvovali prednášku o zelenine a ovocí obsahjúcu motivačné obrázky,na ktorých boli
•• Základná škola Pavla Križku, Ul.P.Križku 392/8 Kremnica •• Zoznam uskutočnených aktivít: • Rovesnícke vzdelávanie- Žiaci 1.stupňa školy pripravili pásmo hádaniek ,básničiek, pesničiek a rozprávok pre kamarátov zo škôlky.
•• Základná škola s materskou školou, Uhorské 63, 985 25 Uhorské •• Zoznam uskutočnených aktivít: • Najskôr sme si na potravinovej pyramíde vysvetlili dôležitosť ovocia a zeleniny v našom stravovaní. • Deti vypracovali pracovn&eac
•• Špeciálna základná škola, Partizánska 909, 980 55 Klenovec ••   Zoznam uskutočnených aktivít: • Košíky plné vitamínov - žiaci mali za úlohu správne zaradiť jednotlivé druhy ovocia a zeleniny do košík
•• Základná škola s materskou školou, Sedlice 3, 082 43 Sedlice •• Zoznam uskutočnených aktivít: • Výstava vyrezávaných tekvíc • Prednáška v školskej jedálni  • Ochutnávka  rôznych druhov ov
<< predchádzajúce | 1 | 2 |
PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...