logo

•• CEFF ••

Cieľom projektu CEFF (Certified E-Friendly Food) je umožniť spotrebiteľom ľahšie sa zorientovať pri výbere potravín a tým im pomôcť znížiť spotrebu nežiadúcich chemických prísad. Logo CEFF nájdete iba na potravinách, ktoré neobsahujú najviac sledované éčka, medzi ktoré zaraďujeme konzervanty, umelé farbivá, sladidlá a glutamany. Tieto éčka sú pre náš organizmus záťažou, ľudské telo ich nepotrebuje, iba ich toleruje a nevie ich spracovať. U citlivejších jedincov môžu spôsobovať zdravotné problémy.

Logo sa udeľuje nezávislou inštitúciou a riadi sa jasnými transparentnými pravidlami.

Logo je nediskriminačné a možu ho získať potravinárke výrobky všetkých kategórií akéhokoľvek výrobcu, bez rozdielu trhového podielu či krajiny pôvodu.

Dôvody PREČO nakupovať potraviny s logom CEFF

  • máte istotu absencie konzervantov, umelých farbív, sladidiel a glutamanov
  • nejde o propagáciu jedného výrobcu či lobistickej skupiny, logo sa udeľuje plošne a ponúka sa všetkým výrobcom, ktorí splnia požadované kritériá zloženia potravín v oblasti éčok
  • znížíte objem chémie prijímaný v strave a urobíte niečo pre svoje zdravie a zdravie vašej rodiny
  • podporíte osvetu a zapojíte sa do diskusie týkajúcej sa problematiky používania éčok v potravinách
  • budete sa podieľať na motivácii výrobcov nahradzovať najviac sledované éčka inými, zdraviu prospešnými látkam
PRIHLÁSENIE
novinky
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...
18.09.2018
Vítame vás v VI. ročníku týždňa HOVORME O JEDLE Registrácia do všetkých pripravených aktivít t&ya...