logo

•• CEFF ••

Cieľom projektu CEFF (Certified E-Friendly Food) je umožniť spotrebiteľom ľahšie sa zorientovať pri výbere potravín a tým im pomôcť znížiť spotrebu nežiadúcich chemických prísad. Logo CEFF nájdete iba na potravinách, ktoré neobsahujú najviac sledované éčka, medzi ktoré zaraďujeme konzervanty, umelé farbivá, sladidlá a glutamany. Tieto éčka sú pre náš organizmus záťažou, ľudské telo ich nepotrebuje, iba ich toleruje a nevie ich spracovať. U citlivejších jedincov môžu spôsobovať zdravotné problémy.

Logo sa udeľuje nezávislou inštitúciou a riadi sa jasnými transparentnými pravidlami.

Logo je nediskriminačné a možu ho získať potravinárke výrobky všetkých kategórií akéhokoľvek výrobcu, bez rozdielu trhového podielu či krajiny pôvodu.

Dôvody PREČO nakupovať potraviny s logom CEFF

  • máte istotu absencie konzervantov, umelých farbív, sladidiel a glutamanov
  • nejde o propagáciu jedného výrobcu či lobistickej skupiny, logo sa udeľuje plošne a ponúka sa všetkým výrobcom, ktorí splnia požadované kritériá zloženia potravín v oblasti éčok
  • znížíte objem chémie prijímaný v strave a urobíte niečo pre svoje zdravie a zdravie vašej rodiny
  • podporíte osvetu a zapojíte sa do diskusie týkajúcej sa problematiky používania éčok v potravinách
  • budete sa podieľať na motivácii výrobcov nahradzovať najviac sledované éčka inými, zdraviu prospešnými látkam
PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...