logo

•• Campylobacter ••

Baktérie rodu Campylobacter sú gramnegatívne, úzke, špirálovito zakrútené tyčinky. Patria do skupiny tzv. aeróbov, teda môžu rásť iba za prítomnosti kyslíka. Rod Campylobacter zahŕňa veľa druhov. Patogénne pre človeka sú najmä Campylobacter jejuni a Campylobacter coli. Kampylobakter je relatívne málo odolný voči podmienkam vonkajšieho prostredia. Neprežíva teplotu nad 60° C, je tiež citlivý na vysušenie potravín, teploty pod bodom mrazu, pasterizáciua chlórovanie.

Campylobactery  majú veľmi široké hostiteľské spektrum. Rôzne druhy campylobacterov boli izolované z divoko žijúcich holubov, pštrosov, vrabcov, dropov, vrán a operenej zveri, vrátane jarabíc, bažantov a prepelíc. Hydina je považovaná za primárneho rezervoárového hostiteľa  campylobaktérií - 80-100% hrabavej aj vodnej hydiny je infikovaných. Pre dospelú hydinu je nákaza touto baktériou zväčša nepatologická. Kŕdeľ hydiny môže byť infikovaný aj viacerými druhmi campylobacterov.

U hydiny sa infekcia šíri najčastejšie nepriamo cez trusom kontaminovanú podstielku, krmivo a vodu. Pretože pre vznik infekcie je postačujúce len nepatrné množstvo baktérií, a je tiež možný prenos vektormi, ako sú hmyz (muchy), kontaminované častice prachu a nečistôt vznášajúce sa vo vzduchu a tiež osoby. Ďalším zdrojom nákazy sú dopravné prostriedky a pracovné pomôcky kontaminované hnojom alebo domácmi zvieratami, či voľne žijúcimi vtákmi. Po zavlečení choroby do chovov na podstielke sa rozšíri infekcia na všetky zvieratá v kŕdli počas 1-2 týždňov.

Campylobacterióza je infekčná choroba zvierat prenosná aj na človeka (zoonóza), postihuje najmä deti do 4 rokov, častejšie mužov ako ženy. Choroba sa prejavuje ako akútne hnačkové ochorenie. Príznaky sú horúčka, bolesti hlavy, svalov, únava, hnačky – vodnaté, hojné, častá je prítomnosť krvi v stolici. Ochorenie môže byť sprevádzané plynatosťou, zvracaním a kŕčovitými bolesťami brucha.

Ochorenie tak vzniká pri nedodržiavaní základných hygienických zásad a porušovaní správnych postupov pri príprave jedál v domácnostiach a vo verejnom stravovaní. Prevencia pri výrobe spočíva predovšetkým v dodržiavaní všetkých hygienických noriem a predpisov pri spracovaní potravín vrátane vysokej úrovne sanitácie.

PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...