logo

•• Tuky ••

Tuk je v rozumnom mnostve potrebnou látkou, pretoe:

  • je zdrojom energie pre svaly, srdce a je sú?as?ou všetkých bunkových membrán
  • umo?uje cirkuláciu, uchovávanie a absorpciu vitamínov rozpustných v tukoch: A, D, E a K
  • obklopuje dôleité ivotné orgány a chráni ich
  • je dôleitý pre termoreguláciu
  • niektoré druhy zásobujú telo esenciálnymi mastnými kyselinami (kys. linolenová), ktorú si telo nedokáe vytvori?, ale musí ju prija? z potravy
  • robí jedlo chutným a dodáva mu arómu

Denný príjem tuku pre dospelého ?loveka by mal tvori?  30%-35% energetickej dávky. Najoptimálnejšie je zvýši? príjem rastlinných tukov a zníi? príjem ivo?íšnych tukov.

Pri pouívaní tukov a olejov v domácnosti musíme o nich vedie?, e zvyšujú alebo zniujú cholesterol v krvi. Vysoký obsah cholesterolu v krvi vedie k upchávaniu ciev, zvyšovaniu krvného tlaku a srdcovým chorobám. ivo?íšne tuky, v ktorých sa nachádzajú nasýtené mastné kyseliny, obsahujú cholesterol a preto zvyšujú cholesterol v krvi. Podobný ú?inok majú stuené tuky, margaríny a pokrmové tuky s vysokým obsahom stuených tukov. Najzdravšie sú rastlinné oleje, ako je slne?nicový, olivový, repkový. Rastlinné oleje okrem nasýtených mastných kyselín obsahujú aj mononenasýtené a polynasýtené mastné kyseliny a preto zniujú obsah cholesterolu v krvi.

PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...