logo

Týždeň Hovorme o jedle zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zaujímavou skúsenosťou a pre deti veľkou príležitosťou dozvedieť sa viac o  potravinách a výžive. 

Túto šancu sme využili aj my, ako organizátori súťaže, a v priebehu týždňa sme navštívili niekoľko náhodne vybraných škôl:
1. Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava
2. Základná škola Ľudovíta Štúra, Komenského 1/A, Modra
3. Základná škola, Športová 470, Most pri Bratislave

Presvedčili sme sa o tom, že týždeň HOVORME O JEDLE bol na školách poňatý s plnou vážnosťou. Veľmi nás potešil aktívny a kreatívny prístup pedagógov všetkých navštívených škôl a obrovský záujem detí o naplánované aktivity školy k vyhláseným denným témam.

Koordinátorom projektu na navštívených školách, vedeniu školy a všetkým zúčastneným pedagógom veľmi pekne ďakujeme za možnosť nahliadnuť a nadýchať sa úžasnej atmosféry, ktorú na školách vytvorili.   

Sme presvedčení, že kreatívna atmosféra panovala aj na ostatných prihlásených &scaro

PRIHLÁSENIE
novinky
20.09.2017
Milí učitelia a žiaci, stredné odborné školy so zameraním na vzdelávanie v oblasti potravinárstva pre vás p...
17.09.2017
17. 9. 2017 (Nedeľa) Tešíme sa na Vašu účasť v V. ročníku týždňa HOVORME O JEDLE, ktorý sa bude konať v te...
14.08.2017
Vážení učitelia, milí žiaci, pripravujeme pre Vás V. ročník Týždňa HOVORME O JEDLE.  Registrác...
17.11.2016
Zverejnili sme vylosovaných víťazov k súťažno-vzdelávacej aktivite Recyklácia odpadov z obalov potravín - starý...