logo
•• 5 zásad k bezpečnejším potravinám ••   1. Udržiavaj čistotu Umývaj si ruky pred manipuláciou s potravinami aj počas prípravy jedla. Umývaj si ruky po použití toalety. Umývaj a čisti všetky plochy, náradia a zariadenia p...
•• Chladnička - najlepší pomocník v kuchyni •• Mikroorganizmy sa najrýchlejšie množia pri teplotách medzi 5 °C – 60 °C. Preto je dôležité potraviny uchovávať pri teplotách nižších ako 5 °C, alebo ich tepelne upravovať pri teplotách nad 60 °...
•• Druhy skladov potravín ••   Spôsob skladovania potravín ovplyvňuje ich zdravotnú nezávadnosť a kvalitu. Pri nevhodnom skladovaní môže dôjsť k znehodnoteniu potravín (ekonomické straty) a zmenám, ktoré môžu viesť ku vzniku radu alimentárnych n&a...
•• HYGIENA potravín - osobná HYGIENA •• Výraz „hygiena potravín“ sa často spája s osobnou hygienou, čím sa mnoho krát myslí iba umývanie rúk. Chápanie hygieny potravín sa skutočne vzťahuje na všeobecný stav čistoty ľudí manipuluj&...
•• Krížová kontaminácia ••   O krížovej kontaminácii hovoríme v prípadoch, ak sa mikroorganizmy prítomné v surových potravinách, na nástrojoch a na znečistených povrchoch dostanú do hotových alebo umytých potravín alebo na čist...
•• Mrazenie potravín •• Mrazenie potravín je v oblasti výživy jedným z najvýznamnejších objavov 20. storočia. Nízka teplota má rozhodujúci vplyv na činnosť mikroorganizmov, enzýmov a na priebeh chemických reakcií. Znižovaním teploty bunkové &...
•• Potraviny, ktoré nepatria do chladničky •• Mnohí z nás majú predstavu, že ak skladujeme potraviny v chladničke, zostanú dlhšie čerstvé. Nemusí to byť však vždy pravda. Niektoré potraviny skladované v chladničke strácajú nielen chuť, ale čo je podstatn&e...
•• Prečo sa jedlo kazí •• Mikroorganizmy, ako sú huby, kvasinky a baktérie sa nachádzajú vo všetkom živom. Ak sú nevhodným skladovaním potravín vytvorené vhodné podmienky na ich rast, začnú sa množiť, rozkladať živiny a tvoriť rôzne vedľajšie ...
<< predchádzajúce | 1 | 2 |
PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...