logo
•• 5 zásad k bezpečnejším potravinám ••   1. Udržiavaj čistotu Umývaj si ruky pred manipuláciou s potravinami aj počas prípravy jedla. Umývaj si ruky po použití toalety. Umývaj a čisti všetky plochy, náradia a zariadenia p...
•• Druhy skladov potravín ••   Spôsob skladovania potravín ovplyvňuje ich zdravotnú nezávadnosť a kvalitu. Pri nevhodnom skladovaní môže dôjsť k znehodnoteniu potravín (ekonomické straty) a zmenám, ktoré môžu viesť ku vzniku radu alimentárnych n&a...
•• HYGIENA potravín - osobná HYGIENA •• Výraz „hygiena potravín“ sa často spája s osobnou hygienou, čím sa mnoho krát myslí iba umývanie rúk. Chápanie hygieny potravín sa skutočne vzťahuje na všeobecný stav čistoty ľudí manipuluj&...
•• Krížová kontaminácia ••   O krížovej kontaminácii hovoríme v prípadoch, ak sa mikroorganizmy prítomné v surových potravinách, na nástrojoch a na znečistených povrchoch dostanú do hotových alebo umytých potravín alebo na čist...
•• RIZIKO a HAZARD v ochrane potravín •• Pri ochrane potravín sa stretávame s výrazmi “Riziko” a “Hazard” pričom tu majú rozdielne významy a nepovažujú sa za synonymá. Pri ochrane potravín označuje “hazard” chemického, fyzického ...
•• Skladovanie potravín v chladničke ••   Najväčší chlad v chladničke je dolu a teplota stúpa smerom hore, a to v priemere o jeden stupeň. Do výšky je vhodné dávať veci, ktoré sa používajú často. Jedlá je vhodné dávať na rovnaké miesta,...
•• Skladovanie potravín v mrazničke ••   Pri skladovaní potravín v mrazničke je dobré balíčky do mrazničiek popísať menom potraviny a označiť  aj dátumom. Do mrazničky nepatrí nič, čo by nebolo zabalené – také jedlo by oschlo a navyše by kvôl...
<< predchádzajúce | | nasledujúce >>
PRIHLÁSENIE
novinky
18.06.2018
Vážení učitelia, milí žiaci, pripravujeme pre Vás VI. ročník týždňa HOVORME O JEDLE.  Registrácia do ...
19.11.2017
Neprehliadnite!!! Zverejnené bolo celkové hodnotenie V. ročníka súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle - zlaté, st...
15.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, V&ia...
06.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Vzhľadom na veľk&ya...