logo
•• Označovanie medu •• Na etikete musí byť uvedená krajina alebo krajiny pôvodu, z ktorých bol med získaný. Ak má med pôvod vo viac ako jednom členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý nie je členským štátom Európ...
•• Požiadavky na kvalitu medu •• Med je tvorený rôznymi druhmi cukrov, najmä fruktózou a glukózou v pomere cca 1,1:1, a inými látkami ako sú organické kyseliny, enzými a tuhé čiastočky pochádzajúce zo zberu medu. Farba medu sa mení od takmer b...
•• Všeobecná charakteristika medu •• Med je prírodná sladká látka produkovaná včelou medonosnou (Apis mellifera) z nektáru rastlín, výlučkov živých častí rastlín alebo výlučkov hmyzu cicajúceho živé časti rastlín, ktorý včely z...
<< predchádzajúce | | nasledujúce >>
PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...