logo
•• Označovanie medu •• Na etikete musí byť uvedená krajina alebo krajiny pôvodu, z ktorých bol med získaný. Ak má med pôvod vo viac ako jednom členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý nie je členským štátom Európ...
•• Požiadavky na kvalitu medu •• Med je tvorený rôznymi druhmi cukrov, najmä fruktózou a glukózou v pomere cca 1,1:1, a inými látkami ako sú organické kyseliny, enzými a tuhé čiastočky pochádzajúce zo zberu medu. Farba medu sa mení od takmer b...
•• Všeobecná charakteristika medu •• Med je prírodná sladká látka produkovaná včelou medonosnou (Apis mellifera) z nektáru rastlín, výlučkov živých častí rastlín alebo výlučkov hmyzu cicajúceho živé časti rastlín, ktorý včely z...
<< predchádzajúce | | nasledujúce >>
PRIHLÁSENIE
novinky
18.09.2018
Vítame vás v VI. ročníku týždňa HOVORME O JEDLE Registrácia do všetkých pripravených aktivít t&ya...
18.06.2018
Vážení učitelia, milí žiaci, pripravujeme pre Vás VI. ročník týždňa HOVORME O JEDLE.  Registrácia do ...
19.11.2017
Neprehliadnite!!! Zverejnené bolo celkové hodnotenie V. ročníka súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle - zlaté, st...
15.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, V&ia...