logo
•• Označovanie medu •• Na etikete musí byť uvedená krajina alebo krajiny pôvodu, z ktorých bol med získaný. Ak má med pôvod vo viac ako jednom členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý nie je členským štátom Európ...
•• Požiadavky na kvalitu medu •• Med je tvorený rôznymi druhmi cukrov, najmä fruktózou a glukózou v pomere cca 1,1:1, a inými látkami ako sú organické kyseliny, enzými a tuhé čiastočky pochádzajúce zo zberu medu. Farba medu sa mení od takmer b...
•• Všeobecná charakteristika medu •• Med je prírodná sladká látka produkovaná včelou medonosnou (Apis mellifera) z nektáru rastlín, výlučkov živých častí rastlín alebo výlučkov hmyzu cicajúceho živé časti rastlín, ktorý včely z...
<< predchádzajúce | | nasledujúce >>
PRIHLÁSENIE
novinky
17.09.2017
17. 9. 2017 (Nedeľa) Tešíme sa na Vašu účasť v V. ročníku týždňa HOVORME O JEDLE, ktorý sa bude konať v te...
14.08.2017
Vážení učitelia, milí žiaci, pripravujeme pre Vás V. ročník Týždňa HOVORME O JEDLE.  Registrác...
17.11.2016
Zverejnili sme vylosovaných víťazov k súťažno-vzdelávacej aktivite Recyklácia odpadov z obalov potravín - starý...
09.11.2016
9.11.2016 (Streda) Všetky aktivity IV. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE poznajú svojich víťazov. Po namáhavom hodnoten&...