logo
••  5 dôvodov prečo dať prednosť domácej produkcii ••   Sú zdravšie a čerstvé – dovážané potraviny sú zbierané ešte nezrelé, potom prekonajú dlhú a náročnú cestu v lietadlách a kamiónoch, absolvuj&u...
•• Aby zvieratá netrpeli ••   Slovenskí poľnohospodári sa dôsledne starajú o zvieratá aj v časoch úmorných horúčav. Vysoké teploty totiž negatívne vplývajú nielen na ľudí ale aj na zvieratá. Aby sme mali výživné mlieko...
•• BIO ovocie a zelenina •• V čom spočíva vyššia kvalita BIO zeleniny a BIO ovocia? Vyšší obsah vitamínov. Bio ovocie a zelenina v značnej miere obsahujú viacej vitamínu C. Herbicídy negatívne ovplyvňujú obsah vitamínu C. Zvýšenie p...
•• Biopotraviny ••   Ekologická poľnohospodárska výroba je taká výroba rastlín, v ktorej sa používajú osobitné osevné postupy, zelené hnojenie, hnojenie organickými hnojivami, povolenými prírodnými anorganickými hnojivami, mechanick&e...
•• Ekologické poľnohospodárstvo •• Ekologická poľnohospodárska výroba je manažmentom poľnohospodárskych biofariem a výroby biopotravín, ktorý sa zakladá na : najlepších environmentálnych postupoch, vysokej úrovni biodiverzity, vysok...
•• Európska únia plánuje ponechať pravidlá GMO v rukách členských krajín •• Európsky ministri súhlasili, aby si jednotlivé členské krajiny rozhodovali o povolení alebo zákaze pestovania GMO na svojom území. 12.6.2014 26 ministrov (o...
•• Geneticky modifikované organizmy •• Geneticky modifikované organizmy sa vyznačujú novými, umelo sprostredkovanými vlastnosťami (alebo vlastnosťou). Boli vytvorené procesom tzv. genetickej manipulácie, ktorá môže byť dvojaká: buď ide o tzv. mutagenézu pri ktorej prostre...
•• GMO a potraviny ••   Genetické manipulácie patria medzi moderné technológie, ktoré sa v posledných dvoch vstupujú do výroby potravín a to vo fáze poľnohospodárskej prvovýroby i spracovania. V poľnohospodárstve ide nový sp...
<< predchádzajúce | 1 | 2 | 3 |
PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...