logo
•• Hlavné príčiny plytvania potravinami •• Plytvanie potravinami nadobudlo také rozmery, že ho možno považovať za celosvetový problém, ktorý sa prejavuje vo všetkých článkoch poľnohospodársko-potravinárskeho reťazca, od poľa až po stôl spotrebiteľa. Podľa niekto...
•• Kde sa najviac plytvá potravinami •• Potravinami sa plytvá v každej fáze potravinového reťazca od poľnohospodárskej prvovýroby, cez spracovanie až po spotrebu potravín v domácnostiach. Znižovanie produkcie odpadu si vyžaduje zmeny aj v správaní spotrebiteľov. Veľk&u...
•• Obrovské množstvá potravín vo svete, ktoré sa vyrobia, ale nezjedia ••   Znižovanie potravinových strát a plytvania potravinami je svetový problém, ktorý vyžaduje celosvetové, regionálne i miestne opatrenia. Odhaduje sa, že takmer tretina (1,3 miliardy ton roč...
•• Plytvanie potravinami ••   Plytvanie potravinami možno považovať za celosvetový problém, ktorý sa prejavuje vo všetkých článkoch poľnohospodársko-potravinárskeho reťazca, od poľa až po stôl spotrebiteľa. Podľa niektorých údajov zozbieraných od roku 1974 d...
•• Plytvanie potravinami - potravinová bezpečnosť a ochrana životného prostredia ••  Potravinová bezpečnosť je základným ľudským právom, ktoré sa nadobúda prostredníctvom dostupnosti zdravej, postačujúcej, primeranej a výživnej stravy, prístupu k&nbs...
•• Plytvanie potravinami v Európskej únii ••   Podľa údajov projektu FUSION sa ročná úroveň potravinových strát a plytvania potravinami v EÚ odhaduje približne na 88 miliónov ton, čo predstavuje odhadovaných 143 miliárd EUR, z čoho väčšina sa sústr...
•• Podmienky chovu nosníc •• Sliepky sa dajú chovať v rozličných režimoch a množstvo priestoru, ktoré môžu počas života obývať sa od toho líši. Rozoznávame nasledujúce typy: Ekologický chov - Tento typ chovu sa musí čo najbližšie priblížiť prirodz...
•• Potravinový odpad v Európskej Únii •• Každý deň sa na svete znehodnotí veľké množstvo potravín, ktoré mohli byť skonzumované alebo mohli nájsť iné využitie. Každý rok končí v odpade približne jedna tretina potravín určených na výž...
<< predchádzajúce | 1 | 2 |
PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...