logo
•• Bioodpad •• Predpona „bio“ pochádza z gréckeho βίος [bios] = život. V súčasnej dobe je na Slovensku, ako aj inde vo svete, zaznamenaný významný úbytok organickej hmoty v pôde. Vracanie bioodpadu do pôdy vo forme kompostu je dôležité pre udržanie kvalit...
•• Kam patrí odpad z kovov - ČERVENÝ KONTAJNER ••   Odpad z papiera vhadzujeme do červeného  kontajnera. Kovové obaly sú jednou z povinných komodít, ktoré sa musia triediť. Na Slovensku sa triedia buď v separovanom zbere miest a obcí do kontajnerov...
•• Kam patrí odpad z papiera - MODRÝ KONTAJNER ••   Vytriedením a recykláciou 110 t starého papiera sa zachráni 1 ha 80-ročného lesa. Odpad z papiera vhadzujeme do modrého kontajnera. Správnym vytriedením papiera umožníme jeho ďalšie využitie a&nbs...
•• Kam patrí odpad z plastov - ŽLTÝ KONTAJNER ••   Rozloženie PET fľaše v prírode trvá 500 rokov. Odpad z plastov vhadzujeme do žltého kontajnera. Odpad z plastu vhadzujeme do žltého kontajnera. Plasty majú relatívne nízku hmotnosť, v priem...
•• Kam patrí odpad z viacvrstvových kombinovaných materiálov - ORANŽOVÝ KONTAJNER •• Viacvrstvové kombinované materiály = plne recyklovateľný materiál. Odpad z viacvrstvových kombinovaných materiálov vhadzujeme do oranžového ko...
•• Kam patrí odpad zo skla - ZELENÝ KONTAJNER ••   ZNOVUPOUŽÍVANIE  = top v ekologickom rebríčku Ak fľašu alebo pohár použijete znova, ušetríte 100 % energie na jej výrobu. Odpad zo skla vhadzujeme do zeleného kontajnera.   Odpad ...
•• Komunálny odpad ••   KOMUNÁLNE ODPADY sú odpady z domácnosti, ktoré vytvárajú občania na území obce. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných priestranstiev a komunikácií. ...
•• Kovy •• História plechoviek sa začala už v 18. storočí, kedy z vojenských dôvodov Napoleón vypísal odmenu pre toho, kto vynájde spôsob dlhého uchovávania potravín. To viedlo v roku 1810 k výrobe prvej plechovky. V roku 1935 bola na trhu v&nbs...
<< predchádzajúce | 1 | 2 | 3 |
PRIHLÁSENIE
novinky
18.09.2018
Vítame vás v VI. ročníku týždňa HOVORME O JEDLE Registrácia do všetkých pripravených aktivít t&ya...
18.06.2018
Vážení učitelia, milí žiaci, pripravujeme pre Vás VI. ročník týždňa HOVORME O JEDLE.  Registrácia do ...
19.11.2017
Neprehliadnite!!! Zverejnené bolo celkové hodnotenie V. ročníka súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle - zlaté, st...
15.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, V&ia...