logo
•• Čo nájdete na obale potravín •• Obal nielen chránia potraviny pred znehodnotením, ale zároveň je zdrojom mnohých dôležitých informácií. Údaje na obaloch Vám môžu pomôcť vybrať v obchodoch kvalitné potraviny. Stačí vedieť sa v týcht...
•• Dátum minimálnej trvanlivosti, dátum spotreby, dátum zmrazenia - povinné údaje na obale potravín ••   Dátum minimálnej trvanlivosti potraviny je dátum, do ktorého si potravina pri správnom skladovaní uchováva svoje špecifické vlast...
•• Dávka potraviny - povinné údaje na obale potravín •• Dávka potraviny sa uvádza na obale, ak ide o balenú potravinu; ak ide o nebalenú potravinu, na vonkajšom obale alebo v sprievodnej dokumentácii. Pred označením dávky sa musí umiestniť písmeno &bdquo...
•• Názov potraviny - povinné údaje na obale potravín •• Názov potraviny musí obsahovať všeobecne zaužívaný názov alebo opisný názov vyjadrujúci jej podstatu tak, aby spotrebiteľ nebol uvedený do omylu. Ak to je potrebné, musí obsahovať aj o...
•• Označovanie prídavnej látky - povinné údaje na obale potravín •• Prídavná látka, ako zložka potraviny, sa označuje na obale slovne označením kategórie a názvom alebo označením kategórie a medzinárodným kódom označenia (kód E), ...
•• Povinné označovanie výživových údajov na obale potravín •• Od 13. decembra 2016 vstúpila do platnosti povinnosť pre všetkých výrobcov potravín informovať spotrebiteľov o výživovej hodnote potraviny, uvedením povinných údajov na obale potraviny. Sp...
•• Údaj o množstve potraviny - povinné údaje na obale potravín •• Údaj o netto množstve (údaj o menovitej hmotnosti a menovitom objeme potraviny) sa uvádza v jednotkách: a) objemu, ak ide o potraviny v kvapalnom stave, a to v mililitroch (ml), centilitroch (cl) alebo v litroch (l), b) hm...
•• Vynechanie zoznamu zložiek •• Zoznam zložiek sa nemusí uvádzať, ak ide o tieto potraviny: a) čerstvé ovocie a zeleninu vrátane zemiakov, ktoré neboli šúpané, krájané ani podobne upravené; b) vodu sýtenú oxidom uhličitým, ktorej opis uv&aacut...
<< predchádzajúce | 1 | 2 |
PRIHLÁSENIE
novinky
18.09.2018
Vítame vás v VI. ročníku týždňa HOVORME O JEDLE Registrácia do všetkých pripravených aktivít t&ya...
18.06.2018
Vážení učitelia, milí žiaci, pripravujeme pre Vás VI. ročník týždňa HOVORME O JEDLE.  Registrácia do ...
19.11.2017
Neprehliadnite!!! Zverejnené bolo celkové hodnotenie V. ročníka súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle - zlaté, st...
15.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, V&ia...