logo
•• Čo nájdete na obale potravín •• Obal nielen chránia potraviny pred znehodnotením, ale zároveň je zdrojom mnohých dôležitých informácií. Údaje na obaloch Vám môžu pomôcť vybrať v obchodoch kvalitné potraviny. Stačí vedieť sa v týcht...
•• Dátum minimálnej trvanlivosti, dátum spotreby, dátum zmrazenia - povinné údaje na obale potravín ••   Dátum minimálnej trvanlivosti potraviny je dátum, do ktorého si potravina pri správnom skladovaní uchováva svoje špecifické vlast...
•• Dávka potraviny - povinné údaje na obale potravín •• Dávka potraviny sa uvádza na obale, ak ide o balenú potravinu; ak ide o nebalenú potravinu, na vonkajšom obale alebo v sprievodnej dokumentácii. Pred označením dávky sa musí umiestniť písmeno &bdquo...
•• Názov potraviny - povinné údaje na obale potravín •• Názov potraviny musí obsahovať všeobecne zaužívaný názov alebo opisný názov vyjadrujúci jej podstatu tak, aby spotrebiteľ nebol uvedený do omylu. Ak to je potrebné, musí obsahovať aj o...
•• Označovanie prídavnej látky - povinné údaje na obale potravín •• Prídavná látka, ako zložka potraviny, sa označuje na obale slovne označením kategórie a názvom alebo označením kategórie a medzinárodným kódom označenia (kód E), ...
•• Povinné označovanie výživových údajov na obale potravín •• Od 13. decembra 2016 vstúpila do platnosti povinnosť pre všetkých výrobcov potravín informovať spotrebiteľov o výživovej hodnote potraviny, uvedením povinných údajov na obale potraviny. Sp...
•• Trvanlivosť potravín •• Jedným z najdôležitejších povinných údajov uvádzaných na obale potravinárskych výrobkov je ich dĺžka trvanlivosti. Tú stanovuje výrobca na základe použitých surovín, typu obalu, spôsobu výroby a sklado...
•• Údaj o množstve potraviny - povinné údaje na obale potravín •• Údaj o netto množstve (údaj o menovitej hmotnosti a menovitom objeme potraviny) sa uvádza v jednotkách: a) objemu, ak ide o potraviny v kvapalnom stave, a to v mililitroch (ml), centilitroch (cl) alebo v litroch (l), b) hm...
<< predchádzajúce | 1 | 2 |
PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...