logo
•• Čo nájdete na obale potravín •• Obal nielen chránia potraviny pred znehodnotením, ale zároveň je zdrojom mnohých dôležitých informácií. Údaje na obaloch Vám môžu pomôcť vybrať v obchodoch kvalitné potraviny. Stačí vedieť sa v týcht...
•• Dátum minimálnej trvanlivosti, dátum spotreby, dátum zmrazenia - povinné údaje na obale potravín ••   Dátum minimálnej trvanlivosti potraviny je dátum, do ktorého si potravina pri správnom skladovaní uchováva svoje špecifické vlast...
•• Dávka potraviny - povinné údaje na obale potravín •• Dávka potraviny sa uvádza na obale, ak ide o balenú potravinu; ak ide o nebalenú potravinu, na vonkajšom obale alebo v sprievodnej dokumentácii. Pred označením dávky sa musí umiestniť písmeno &bdquo...
•• Názov potraviny - povinné údaje na obale potravín •• Názov potraviny musí obsahovať všeobecne zaužívaný názov alebo opisný názov vyjadrujúci jej podstatu tak, aby spotrebiteľ nebol uvedený do omylu. Ak to je potrebné, musí obsahovať aj o...
•• Označovanie prídavnej látky - povinné údaje na obale potravín •• Prídavná látka, ako zložka potraviny, sa označuje na obale slovne označením kategórie a názvom alebo označením kategórie a medzinárodným kódom označenia (kód E), ...
•• Údaj o množstve potraviny - povinné údaje na obale potravín •• Údaj o netto množstve (údaj o menovitej hmotnosti a menovitom objeme potraviny) sa uvádza v jednotkách: a) objemu, ak ide o potraviny v kvapalnom stave, a to v mililitroch (ml), centilitroch (cl) alebo v litroch (l), b) hm...
•• Vynechanie zoznamu zložiek •• Zoznam zložiek sa nemusí uvádzať, ak ide o tieto potraviny: a) čerstvé ovocie a zeleninu vrátane zemiakov, ktoré neboli šúpané, krájané ani podobne upravené; b) vodu sýtenú oxidom uhličitým, ktorej opis uv&aacut...
•• ZNAČKA KVALITY SK - slovenská kvalita a pôvod  •• Značka kvality SK je vlastníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a bola uvedená do užívania v roku 2004. Značka kvality SK je už dlhodobo zabehnutou značkou, ktorej logo označuje už viac ako 600 ...
<< predchádzajúce | | nasledujúce >>
PRIHLÁSENIE
novinky
17.09.2017
17. 9. 2017 (Nedeľa) Tešíme sa na Vašu účasť v V. ročníku týždňa HOVORME O JEDLE, ktorý sa bude konať v te...
14.08.2017
Vážení učitelia, milí žiaci, pripravujeme pre Vás V. ročník Týždňa HOVORME O JEDLE.  Registrác...
17.11.2016
Zverejnili sme vylosovaných víťazov k súťažno-vzdelávacej aktivite Recyklácia odpadov z obalov potravín - starý...
09.11.2016
9.11.2016 (Streda) Všetky aktivity IV. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE poznajú svojich víťazov. Po namáhavom hodnoten&...