logo
•• Aj veveri?ky vedia pre?o jedia orechy •• Orechy sú bohaté na tuk, ktorý tvoria nenasýtené mastné kyseliny. Zniujú cholesterol v krvi, podie?ajú sa na tvorbe nervového tkaniva, podporujú tvorbu ?ervených krviniek, blahodarne vplývajú na imunitný syst&...
•• Baklaán ••   Domovom baklaánu nie je Európa, ale juhovýchodná Ázia, hlavne Barma a India, kde sa pestuje od nepamäti. Do Európy sa dostal cez Španielsko v období maurských nájazdov. Fialovo ?ierny duinatý plod dlhý 15 a 30 cm sa ?asto vyu&iac...
•• Hrozno - najstaršia kultúrna rastlina •• Koniec kadého leta a za?iatok jesene je sprevádzaný vô?ou hrozna. Jeho typická vô?a je podobne ako jeho chu? nezamenite?ná. Vini? hroznorodý je lianovitá rastlina a patrí medzi najstaršie kultúrne rastliny. Kult...
•• Konzervovanie ovocia a zeleniny ••   Vä?šina zeleniny a ovocia sa uchováva konzervovaním, a to mrazením, sterilizáciou, mlie?nym kysnutím, nakladaním do octu, sušením a zahus?ovaním. Najvýhodnejší spôsob konzervovania ovocia a zeleniny...
•• Kore?ová zelenina •• Kore?ová zelenina je bene dostupná na trhu a predstavuje významnú zloku našej potravy. Slúi ako prírodné skladisko zásobných látok, preto patrí medzi najprístupnejšie zdroje energie pre zna?nú ?as? svetovej popu...
•• Kvasená kapusta •• Pri výrobe kvasenej kapusty ide o kvasenie kapusty prostredníctvom baktérií mlie?neho kvasenia, ktoré vytvárajú najmä kyselinu mlie?nu, kyselinu octovú a etylalkohol. Ako surovina sa na výrobu kvasenej kapusty vyuíva poloskorá a neskor&aa...
•• Lie?ivá sila ovocia •• Ur?ite kadý z nás si rád pomaškrtí na sladu?kom ovocí. Ovocie by malo predstavova? významnú ?as? našej celodennej stravy. Nielene nám dodá potrebnú energiu a vitamíny, ale mnohokrát nám niektoré druhy napom...
•• Mrkva a jej vplyv na ?udský organizmus •• Mrkva patrí medzi najznámejší a najvýznamnejší druh zeleniny. zara?uje sa medzi kore?ovú zeleninu. Poznáme ju asi všetci. Má svoju hodnotu a kvalitu. Má ve?mi ve?a výhod a to, e je dostupná...
<< predchádzajúce | 1 | 2 | 3 |
PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...