logo
•• Čo je slovenská potravina ••   Za krajinu pôvodu sa považuje tá krajina, kde bola potravina úplne získaná alebo vyrobená, alebo v ktorej sa ako v poslednej uskutočnilo jej podstatné a hospodársky odôvodnené spracovanie.  Krajinou pôvodu sa povinne musi...
•• Čo musí spĺňať výrobok s označením Značka kvality SK •• Značka  kvality  SK  sa  udeľuje  potravinárskym  produktom  už  od roku 2004. Zásady udeľovania značky sa prvýkrát významne menili až v roku 2012. Na  základe  nov&y...
•• Koľko produktov a výrobcov má Značku kvality SK a Značku kvality SK GOLD •• Z porovnania rôznych vedeckých zdrojov vyplýva, že výživa má významný vplyv na vznik rôznych novodobých ochorení. Princíp vyváženej pestrej spotreby potrav&iacu...
•• Kto rozhoduje o udelení Značky kvality SK •• GESTOROM Značky kvality SK je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. ODBORNÝM GARANTOM udeľovania Značky kvality SK je Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, ktorá...
•• Význam Značky kvality SK ••   ZNAČKA KVALITY SK je vlastníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a bola uvedená do života vznikom Národného programu podpory poľnohospodárskych produktov a potravín v roku 2004. Značka sa udeľuje potravin&aac...
•• Značka kvality SK a jej obdoby v okolitých európskych krajinách •• Všetky okolité krajiny - Česká republika, Rakúsko, Maďarsko aj Poľsko - majú vypracované nástroje a schémy na propagáciu a podporu predaja svojich potravín. Pozrime sa na tie na...
•• Značka kvality SK a slovenské výrobky s chráneným označením EÚ ••   Značku kvality SK môže Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky udeliť aj výrobkom, ktoré sú prihlásené do systému Politiky kvali...
•• Značka kvality SK ako garancia kvality domácich potravín ••   KVALITA POTRAVINY je celkový súhrn vlastností a znakov výrobku, ktoré mu dávajú schopnosť uspokojiť potreby spotrebiteľa. Keďže poslaním potravín je uspokojenie výživových potrieb ...
<< predchádzajúce | | nasledujúce >>
PRIHLÁSENIE
novinky
18.09.2018
Vítame vás v VI. ročníku týždňa HOVORME O JEDLE Registrácia do všetkých pripravených aktivít t&ya...
18.06.2018
Vážení učitelia, milí žiaci, pripravujeme pre Vás VI. ročník týždňa HOVORME O JEDLE.  Registrácia do ...
19.11.2017
Neprehliadnite!!! Zverejnené bolo celkové hodnotenie V. ročníka súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle - zlaté, st...
15.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, V&ia...