logo
•• Antioxidanty vo výive ••   Antioxidanty sú látky, ktoré nás chránia pred tzv. oxida?ným poškodením (oxida?ným stresom). To je dej, pri ktorom v našom tele dochádza k poškodeniu rôznych štruktúr vplyvom tzv. vo?ných radik&aac
Bielkoviny vo výive   Význam bielkovín ?lovek k ivotu nutne potrebuje nielen slnko, vodu a vzduch, ale i pravidelný príjem potravy obsahujúci základné iviny – bielkoviny, sacharidy, tuky a ?alšie látky nevyhnutné pre správne fungovanie nášho tel
•• ?o sa deje ke? jeme •• Tráviaci systém ?loveka formujú vlastné orgány tráviaceho systému (ústna dutina, hltan, paerák, alúdok, tenké a hrubé ?revo) a prídavné orgány (slinné ?azy, pe?e?, l?ník, podalúd
•• ?o sú nasýtené a nenasýtené mastné kyseliny? •• Tuky patria do skupiny základných ivín našej stravy spolu so sacharidmi a bielkovinami. Základnou zlokou potravinových tukov sú neutrálne tuky, teda tuky zloené z glycerolu a ma
•• Elektronická databáza o nutri?nom zloení potravín •• Aby ?lovek mohol regulova? vlastnú výivu a ovplyv?ova? svoje stravovacie návyky, musí ma? predovšetkým základné informácie o výive a zloení potravín a zabezpe
•• Hlad a chu? do jedla •• Hlad U z biológie vieme, e jedlo patrí medzi primárne potreby, ktoré sú nevyhnutné pre zachovanie ivota. Asi preto majú ?udia odjakiva inštinktívny strach z pocitu hladu. Hlad je nepodmienená fyzická reakcia tela (pocit). Je to nesmie
•• Minerálne látky - Sodík, draslík, Fosfor, Hor?ík, Chlór, Síra •• Sodík (Na) Charakteristika a funkcia: Zú?ast?uje sa hospodárenia s vodou v tele a okrem iného umo?uje  ?innos? niektorých enzýmov. Denná spotreba sodíka je p
•• Minerálne látky vo výive ••   Minerálne látky sú anorganické látky, ktoré v tele hrajú ve?mi dôleitú úlohu pri stavbe tkaniva, hlavne kostí a zubov. Ako sú?as? mnohých hormónov a enzýmov sa taktie ú?asti
<< predchádzajúce | 1 | 2 | 3 |
PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...