logo
•• Ako správne uchováva? a pouíva? rastlinné oleje ••   Rastlinné oleje strácajú svoju kvalitu vplyvom ?asu, svetla a teploty. Pri nákupe by sme mali vdy  skontrolova? neporušenos? obalu a dátum minimálnej trvanlivosti. Aby si olej uchoval ?o najdlhšie sv
•• Bene pouívané druhy olejov •• Olivový olej V potravinárstve jeden z najpouívanejších olejov, pouíva sa i pri výrobe lie?iv a v kozmetike. Typický je pre stredomorskú kuchy?u. Za studena lisovaný má zelenú farbu a chu? po oliv&aacut
•• Druhy potravinárskych olejov ••   V Európskej únii sú ako potravinárske (jedlé) oleje schválené: olej arašidový, tekvicový, kokosový, konopný, ?anový, mand?ový, olivový, palmový, repkový, sezamový, slne?n
•• Menej vyuívané druhy olejov •• ?anový olej Získava sa lisovaním semien ?anu siateho. Pre potravinárske ú?ely sa lisuje za studena, pre technické navyše s pouitím rozpúš?adiel. V potravinárstve sa vyuíva málo (má v&yacut
•• Olejnaté semená •• Olejnaté semená sa pouívajú na výrobu olejov ale aj ako prísada do pekárskych výrobkov, cukroviniek, šalátov alebo ako korenie (napr. hor?ica). Obsahujú 30 – 50 % tuku s vysokým obsahom prospešných polyen
•• Rastlinné tuky •• Rastlinné tuky sa vyrábajú z rastlinných olejov. Získavajú sa z rastlín, ktoré hromadia vo svojich plodoch, semenách alebo iných ?astiach tuky.   Delíme ich pod?a obsahu tuku a zloenia do nieko?kých hlavných skup&i
•• Tuky - pre?o sú dôleité pre ?udský organizmus ••   Tuky sú prirodzenou a dôleitou sú?as?ou našej stravy.  Z chemického h?adiska ich môeme charakterizova? ako zlú?eniny glycerolu a vyšších mastných kyselín, ktor&eacut
•• Vyberte si zdravšie tuky ••   Rozlišujeme dva základné druhy mastných kyselín – nasýtené a nenasýtené. Konzumácia stravy bohatej na nasýtené mastné kyseliny má za následok zvyšovanie hladiny krvného choles
<< predchádzajúce | 1 | 2 |
PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...