logo

                              

 

    Súťažno-vzdelávacia aktivita
HOVORME O JEDLE

 

Pondelok (16. 10. 2017)

1. Vyhlásená denná téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky

Víťazná škola: Základná škola, Malinovského ulica 1160/31, 958 06 Partizánske, Trenčiansky kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list


2. Vyhlásená denná téma: Plytvanie potravinami

Víťazná škola: Základná škola Horná Štubňa 494, 494, 038 46 Horná Štubňa, Žilinský kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list


Utorok (17. 10. 2017)

1. Vyhlásená denná téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov

Víťazná škola: Základná škola SNP, Horná Ždaňa 107, 966 04 Horná Ždaňa, Banskobystrický kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list


2. Vyhlásená denná téma: Odkiaľ jedlo pochádza

Víťazná škola: Základná škola Jána Amosa Komenského, Nová cesta 9, 941 10 Tvrdošovce, Nitriansky kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list


Streda (18. 10. 2017)

1. Vyhlásená denná téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

Víťazná škola: Základná škola Odorín, Odorín 65, 053 22 Odorín, Košický kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list


2. Vyhlásená denná téma: Dodržiavaj pitný režim

Víťazná škola: Základná škola, M. R. Štefánika 910/51, 075 01 Trebišov, Košický kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list


Štvrtok (19. 10. 2017)

1. Vyhlásená denná téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia

Víťazná škola: Základná škola, Školská 460/2, 941 48 Podhájska, Nitriansky kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list


2. Vyhlásená denná téma: Sleduj informácie na obale potravín – Značka kvality SK

Víťazná škola: Základná škola s materskou školou Dojč, Dojč 137, 906 02 Dojč, Trnavský kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list

súťažný príspevok na stiahnutie - príloha


Piatok (20. 10. 2017)

1. Vyhlásená denná téma: Tuky a cukry z domácich surovín

Víťazná škola: Špeciálna základná škola, Jilemnického 94/3, 050 01 Revúca, Banskobystrický kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list


2. Vyhlásená denná téma: Jedz a hýb sa

Víťazná škola: Základná škola Staničná, Staničná 13, 040 01 Košice, Košický kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia

súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list

 

VYHODNOTENIE CENY
"NAJAKTÍVNEJŠIA ŠKOLA SÚŤAŽNO-VZDELÁVACEJ AKTIVITY HOVORME O JEDLE"

Víťazná škola: Základná škola Gelnica, Hlavná 121, 056 01 Gelnica, Košický kraj


CENA Agropartner

Cenu Agropartner získal vylosovaný triedny kolektív najaktívnejšej školy súťažno-vzdelávacej aktivity HOVORME O JEDLE:
triedny kolektív 6. B, 25 žiakov, triedna učiteľka: Z. VargováCelkové hodnotenie
V. ročníka súťažno-vzdelávacej aktivity HOVORME O JEDLE

ZLATÉ PÁSMO HODNOTENIA
STRIEBORNÉ PÁSMO HODNOTENIA
BRONZOVÉ PÁSMO HODNOTENIA 

Triedne kolektívy tých škôl, ktoré sa umiestnili v Zlatom pásme hodnotenia budú zahrnuté do losovania o
CENU UniCredit Bank

Finančnú cenu vo výške 400 EUR.

Víťazný triedny kolektív vylosovaný na slávnostnom vyhodnotení Horme o jedle dňa 22.11.2017:

Základná škola s materskou školou, Dojč 137, Dojč 906 02
triedny kolektív 4.A, 12 žiakov, triedna učiteľka: V. Žilínková 

 


--------------------------------------------------------

   Výtvarná súťaž
CHUTNÉ MAĽOVANIE

 

 

Téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky

I. kategória:

Noemi Mitriková, 2. ročník
Základná škola, Sídlisko II. 1336, 093 01 Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
Pedagóg: Helena Borošová

súťažný príspevok na stiahnutie
II. kategória:

Jazmína Balogová, 8. ročník
Základná škola s materskou školou Mateja Bela Funtíka, Ul. ČSA 109/91, 962 23 Očová, Banskobystrický kraj
Pedagóg: Lenka Fiľová

súťažný príspevok na stiahnutie


 

Téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov

I. kategória:

Karin Ružová, 4. ročník
Základná škola, Záhorácka 919, 908 77 Borský Mikuláš, Trnavský kraj
Pedagóg: Andrea Drinková

súťažný príspevok na stiahnutie


 

II. kategória:

Emma Pavčová, 6. ročník
Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka, Oravská Jasenica č. 141, 029 64 Oravská Jasenica, Žilinský kraj
Pedagóg: Anna Melišíková

súťažný príspevok na stiahnutie


 

Téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

I. kategória:

Michaela Oláchová, 4. ročník
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, Hontianske Moravce 18, 962 71 Hontianske Moravce, Banskobystrický kraj
Pedagóg: Jana Gabčanová

súťažný príspevok na stiahnutie


 

II. kategória:

Chiara Kolodyová, 6. ročník
Základná škola, M. R. Štefánika 910/51, 075 01 Trebišov, Košický kraj
Pedagóg: Jana Tociková

súťažný príspevok na stiahnutie


 

Téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia

I. kategória:

Noémi Chovancová, 2. ročník
Základná škola,  Severná 21, 045 01 Moldava nad Bodvou, Košický kraj
Pedagóg: Klaudia Greizingerová

súťažný príspevok na stiahnutie


 

II. kategória:

Michaela Kyšelová, 6. ročník
Základná škola s materskou školou, Plavnica 244, 065 45 Plavnica, Prešovský kraj

súťažný príspevok na stiahnutie


 

Téma: Tuky a cukry z domácich surovín

I. kategória:
Janka Dolnačková, 3. ročník
Základná škola s materskou školou, Lúčna 3, 053 61 Olcnava, Košický kraj
Pedagóg: Eva Širilová

súťažný príspevok na stiahnutie


 

II. kategória:

Viktória Maszay, 5. ročník
Základná škola Lipóta Gregorovitsa s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 399/1, 925 23 Jelka, Trnavský kraj
Pedagóg: Ilona Kántor Roth

súťažný príspevok na stiahnutie


 

--------------------------------------------------------

    Literárna súťaž
PREČO POTRAVINY NEPATRIA DO KOŠA

 

 

I. kategória (žiaci 5 - 6. ročníka ZŠ):
 

Dávid Šúlek, 6. ročník
Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, 962 05 Hriňová,
Banskobystrický kraj
Pedagóg: Janette Bečárová

súťažný príspevok na stiahnutie


Katarína Ďurišová, 5. ročník
Základná škola SNP, Horná Ždaňa 107, 966 04 Horná Ždaňa, Banskobystrický kraj
Pedagóg: Michaela Sekerešová

súťažný príspevok na stiahnutie


Petra Škablová, 6. ročník
Základná škola, Na bielenisku 2, 902 01 Pezinok, Bratislavský kraj
Pedagóg: Jana Milková

súťažný príspevok na stiahnutie


Bronislava Najvirtová, 6. A
Základná škola Gelnica, Hlavná 121, 056 01 Gelnica, Košický kraj

súťažný príspevok na stiahnutie


Sofia Čulková, 5. A
Základná škola, Važecká 11, 080 05 Prešov, Prešovský kraj
Pedagóg: Jana Pruchnerovičová

súťažný príspevok na stiahnutie


II. kategória (žiaci 7 - 9. ročníka ZŠ):

Alexandra Počtarjovová, 7. ročník
Základná škola Rozhanovce, SNP 121, 044 42 Rozhanovce, Košický kraj
Pedagóg: Jarmila Plavčková

súťažný príspevok na stiahnutie


Sophia Gazdičová, 8. ročník
Základná škola s materskou školou, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov, Košický kraj
Pedagóg: Peter Trella

súťažný príspevok na stiahnutie


Denis Oros, 9. ročník       
Základná škola s materskou školou Pavlovce nad Uhom, Školská 3, 072 14 Pavlovce nad Uhom, Košický kraj
Pedagóg: Jana Kročková

súťažný príspevok na stiahnutie


Rebeka Kováľová, 9.ročník
Základná škola s materskou školou Beňadovo 68, pošta Mútne 029 63, Žilinský kraj
Pedagóg: Jana Večerková

súťažný príspevok na stiahnutie


Sarah Jarábiková, 9. ročník
Základná škola, Komenského 2, 922 03 Vrbové, Trnavský kraj
Pedagóg: Mária Borovská

súťažný príspevok na stiahnutieVšetkým víťazom srdečne gratulujeme!

Všetkým školám ďakujeme za krásne aktivity, ktoré pripravili pre svojich žiakov. Tešíme sa na Vašu účasť aj počas VI. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE od 15.10.2018 do 19.10.2018

PRIHLÁSENIE
novinky
19.11.2017
Neprehliadnite!!! Zverejnené bolo celkové hodnotenie V. ročníka súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle - zlaté, st...
15.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, V&ia...
06.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Vzhľadom na veľk&ya...
02.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Ďakujeme za množstv...