logo

                            
                                   

 

Čo by ste o súťažno-vzdelávacej aktivite HOVORME O JEDLE mali vedieť?

Kedy sa koná
Súťažno-vzdelávacia aktivita Hovorme o jedle je jednou z aktivít V. ročníka Týždňa HOVORME O JEDLE.

Súťažno-vzdelávacia aktivita Hovorme o jedle sa koná od 16. 10. 2017 do 20. 10. 2017. 


Kto sa súťaže môže zúčastniť
Súťaž je určená pre všetky základné školy so sídlom v Slovenskej republike.

Čo musí škola urobiť, ak sa chce do súťaže zapojiť
ZAREGISTROVAŤ SA prostredníctvom elektronickej registrácie a to kedykoľvek  od 14. 9. 2017 do 15. 10. 2017.
Po termíne 15. 10. 2017 už nebude možné školu do súťaže zaregistrovať!

Ako súťaž prebieha
Na každý pracovný deň v týždni od 16.10.2017 do 20.10.2017 sú vyhlásené dve denné témy súťaže. Celkovo je teda v rámci súťaže Hovorme o jedle vyhlásených 10 denných tém.

Vyhlásené denné témy nájdete TU.


Škola sa do súťaže zapojí tým, že k vyhlásenej dennej téme vymyslí a zrealizuje rôzne aktivity v rámci triedy/školy. Zo všetkých zrealizovaných aktivít k vyhlásenej dennej téme vypracuje škola súťažný príspevok, ktorý je zložený z prezentácie školy o všetkých zrealizovaných aktivitách k vybranej dennej téme a metodickému materiálu k vybranej zrealizovanej aktivite, v predpísanom formáte.

Ku každej vyhlásenej dennej téme môže škola zaslať maximálne jeden súťažný príspevok. 

Škola si môže vybrať, s ktorými dennými témami bude pracovať a zo zrealizovaných aktivít pripraví súťažný príspevok. Môže pripraviť a zrealizovať aktivity napr. k jednej, dvom, trom alebo všetkým vyhláseným denným témam.

Každá vyhlásená denná téma je hodnotená a ocenená samostatne!


Buďte aktívni a kreatívni!
Pochváľte sa aktivitami vo vašej škole!

 

Čo je súťažný príspevok
Súťažný príspevok je materiál vypracovaný školou, ktorý dokumentuje aktivity, ktoré si žiaci a učitelia školy k vyhlásenej dennej téme pripravili a zrealizovali.
Súťažný príspevok je zložený z dvoch častí:
-  prezentácia vypracovaná školou, ktorá dokumentuje všetky aktivity, ktoré si žiaci a učitelia školy k vyhlásenej dennej téme pripravili a zrealizovali v predpísanej forme, vo formáte ppt,
-  metodický list k minimálne jednej vybranej zrealizovanej aktivite k vyhlásenej dennej téme v predpísanej forme, vo formáte doc.

Do kedy zaslať súťažný príspevok
Súťažné príspevky k vyhláseným denným témam je potrebné zaslať do 27. 10. 2017.

Ako a kde zaslať súťažný príspevok
Súťažný príspevok sa zasiela elektronicky na adresu hovormeojedle.sutaz@gmail.com


O čo hráme

  • O finančné ceny v hodnote 330 EUR pre víťazov každej z vyhlásených denných tém a najaktívnejšiu školu súťaže, 
  • ďalšie zaujímavé a hodnotné ceny.


Čo hľadáme

  • kreatívne a inovatívne nápady na vzdelávanie v oblasti potravín a výživy na základných školách,
  • nápady, ktoré ďalej poslúžia na inšpiráciu k vzdelávaniu o potravinách a výžive aj iným žiakom a učiteľom v SR a budú dobrým príkladom pre ich nasledovanie.


Všetky dôležité informácie k súťaži budú postupne uverejňované na webovej stránke www.opotravinach.sk v časti „Hovorme o jedle“ - Dôležité informácie. Poverení učitelia by preto mali túto stránku pravidelne navštevovať, aby im neunikla žiadna podstatná informácia.

Ďalšie prípadné informácie k priebehu súťaže môžete získať na e-mailovej adrese: hovormeojedle.sutaz@gmail.com

 

 

Tu si môžete stiahnuť:
Plagát týždňa "Hovorme o jedle" A4.pdf
Plagát týždňa "Hovorme o jedle" A3.pdf

Informačný leták súťaž "Hovorme o jedle" A4.pdf
Informačný leták súťaž "Hovorme o jedle" strany vedľa seba A3.pdf
Informačný leták "Hovorme o jedle" A3.pdf

 

PRIHLÁSENIE
novinky
17.09.2017
17. 9. 2017 (Nedeľa) Tešíme sa na Vašu účasť v V. ročníku týždňa HOVORME O JEDLE, ktorý sa bude konať v te...
14.08.2017
Vážení učitelia, milí žiaci, pripravujeme pre Vás V. ročník Týždňa HOVORME O JEDLE.  Registrác...
17.11.2016
Zverejnili sme vylosovaných víťazov k súťažno-vzdelávacej aktivite Recyklácia odpadov z obalov potravín - starý...
09.11.2016
9.11.2016 (Streda) Všetky aktivity IV. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE poznajú svojich víťazov. Po namáhavom hodnoten&...