logo

                            
                                   

 

Čo by ste o súťažno-vzdelávacej aktivite HOVORME O JEDLE mali vedieť?

Kedy sa koná
Súťažno-vzdelávacia aktivita Hovorme o jedle je jednou z aktivít V. ročníka Týždňa HOVORME O JEDLE.

Súťažno-vzdelávacia aktivita Hovorme o jedle sa koná od 16. 10. 2017 do 20. 10. 2017. 


Kto sa súťaže môže zúčastniť
Súťaž je určená pre všetky základné školy so sídlom v Slovenskej republike.

Čo musí škola urobiť, ak sa chce do súťaže zapojiť
ZAREGISTROVAŤ SA prostredníctvom elektronickej registrácie a to kedykoľvek  od 14. 9. 2017 do 15. 10. 2017.
Po termíne 15. 10. 2017 už nebude možné školu do súťaže zaregistrovať!

REGISTRÁCIA BOLA DŇA 15. 10. 2017 UKONČENÁ !!!

Ako súťaž prebieha
Na každý pracovný deň v týždni od 16.10.2017 do 20.10.2017 sú vyhlásené dve denné témy súťaže. Celkovo je teda v rámci súťaže Hovorme o jedle vyhlásených 10 denných tém.

Vyhlásené denné témy nájdete TU.


Škola sa do súťaže zapojí tým, že k vyhlásenej dennej téme vymyslí a zrealizuje rôzne aktivity v rámci triedy/školy. Zo všetkých zrealizovaných aktivít k vyhlásenej dennej téme vypracuje škola súťažný príspevok, ktorý je zložený z prezentácie školy o všetkých zrealizovaných aktivitách k vybranej dennej téme a metodickému materiálu k vybranej zrealizovanej aktivite, v predpísanom formáte.

Ku každej vyhlásenej dennej téme môže škola zaslať maximálne jeden súťažný príspevok. 

Škola si môže vybrať, s ktorými dennými témami bude pracovať a zo zrealizovaných aktivít pripraví súťažný príspevok. Môže pripraviť a zrealizovať aktivity napr. k jednej, dvom, trom alebo všetkým vyhláseným denným témam.

Každá vyhlásená denná téma je hodnotená a ocenená samostatne!


Buďte aktívni a kreatívni!
Pochváľte sa aktivitami vo vašej škole!

 

Čo je súťažný príspevok
Súťažný príspevok je materiál vypracovaný školou, ktorý dokumentuje aktivity, ktoré si žiaci a učitelia školy k vyhlásenej dennej téme pripravili a zrealizovali.
Súťažný príspevok je zložený z dvoch častí:
-  prezentácia vypracovaná školou, ktorá dokumentuje všetky aktivity, ktoré si žiaci a učitelia školy k vyhlásenej dennej téme pripravili a zrealizovali v predpísanej forme, vo formáte ppt,
-  metodický list k minimálne jednej vybranej zrealizovanej aktivite k vyhlásenej dennej téme v predpísanej forme, vo formáte doc.

Do kedy zaslať súťažný príspevok
Súťažné príspevky k vyhláseným denným témam je potrebné zaslať do 27. 10. 2017.

Ako a kde zaslať súťažný príspevok
Súťažný príspevok sa zasiela elektronicky na adresu hovormeojedle.sutaz@gmail.com


O čo hráme

  • O finančné ceny v hodnote 330 EUR pre víťazov každej z vyhlásených denných tém a najaktívnejšiu školu súťaže, 
  • ďalšie zaujímavé a hodnotné ceny.


Čo hľadáme

  • kreatívne a inovatívne nápady na vzdelávanie v oblasti potravín a výživy na základných školách,
  • nápady, ktoré ďalej poslúžia na inšpiráciu k vzdelávaniu o potravinách a výžive aj iným žiakom a učiteľom v SR a budú dobrým príkladom pre ich nasledovanie.


Všetky dôležité informácie k súťaži budú postupne uverejňované na webovej stránke www.opotravinach.sk v časti „Hovorme o jedle“ - Dôležité informácie. Poverení učitelia by preto mali túto stránku pravidelne navštevovať, aby im neunikla žiadna podstatná informácia.

Ďalšie prípadné informácie k priebehu súťaže môžete získať na e-mailovej adrese: hovormeojedle.sutaz@gmail.com

 

 

Tu si môžete stiahnuť:
Plagát týždňa "Hovorme o jedle" A4.pdf
Plagát týždňa "Hovorme o jedle" A3.pdf

Informačný leták súťaž "Hovorme o jedle" A4.pdf
Informačný leták súťaž "Hovorme o jedle" strany vedľa seba A3.pdf
Informačný leták "Hovorme o jedle" A3.pdf

 

PRIHLÁSENIE
novinky
19.11.2017
Neprehliadnite!!! Zverejnené bolo celkové hodnotenie V. ročníka súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle - zlaté, st...
15.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, V&ia...
06.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Vzhľadom na veľk&ya...
02.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Ďakujeme za množstv...