logo

                  
                                   


   

Vyhlásené denné témy
VI. ročníka
súťažno-vzdelávacej aktivity
HOVORME O JEDLE

 

Pondelok (15. 10. 2018)
1. Vyhlásená denná téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky.
2. Vyhlásená denná téma: Ako funguje jedlo v tele.
 

Utorok (16. 10. 2018)
1. Vyhlásená denná téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov.

2. Vyhlásená denná téma: Odkiaľ jedlo pochádza.


Streda (17. 10. 2018)
1. Vyhlásená denná téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek.
2. Vyhlásená denná téma: Potraviny a životné prostredie.


Štvrtok (18. 10. 2018)
1. Vyhlásená denná téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny.
2. Vyhlásená denná téma: Bezpečné skladovanie a varenie potravín.


Piatok (19. 10. 2018)
1. Vyhlásená denná téma: Cukry, tuky, soľ.  
2. Vyhlásená denná téma:
 Jedz a hýb sa.

 


Začnite uvažovať o svojich súťažných príspevkoch k jednotlivým vyhláseným denným témam už teraz !!!  

Súťažné príspevky k vyhláseným denným témam je potrebné zaslať najneskôr do 26. 10. 2018 !!!

  • Vyzvite žiakov a pedagógov vašej školy, aby premýšľali nad aktivitami k vyhláseným denným témam.
     
  • Vytvorte tím pedagógov a žiakov vašej školy, ktorí budú mapovať všetky plánované a realizované aktivity školy k vyhláseným denným témam a ku každej vyhlásenej dennej téme pripravia jeden súťažný príspevok za školu.
     
  • Požiadajte jednotlivé triedy o aktívnu spoluúčasť. K vybraným a realizovaným aktivitám v rámci triedy pripravia napríklad metodické listy,  pracovné listy, výukový materiál, scenár, prezentáciu, test, výtvarné žiacke práce,  fotodokumentáciu, zrhnutie zaujímavých momentov, prípadne iné výstupy. Tie budú slúžiť ako podklad alebo súčasť súťažného príspevku školy k vyhlásenej dennej téme.

Želáme veľa úspechov a kreatívneho ducha!

 

 

Tu si môžete stiahnuť:
Vyhlásené denné témy k súťaži "Hovorme o jedle" A4.pdf
Vyhlásené denné témy k súťaži "Hovorme o jedle" A3.pdf

PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...