logo

               
                                   

Predpísaná forma súťažného príspevku
HOVORME O JEDLE

 

Čo je súťažný príspevok
Súťažný príspevok je materiál vypracovaný školou, ktorý dokumentuje aktivity, ktoré si žiaci a učitelia školy k vyhlásenej dennej téme pripravili a zrealizovali. Veľkosť súťažného príspevku: maximálne 10 MB.

Označenie súťažného príspevku
Súťažný príspevok musí byť pomenovaný názvom vyhlásenej dennej témy a názvom školy. V závere uveďte, či sa jedná o prezentáciu (P) alebo metodický list (ML). Vopred veľmi pekne ďakujeme za uľahčenie práce pri sumarizácii súťažných príspevkov pre hodnotiacu komisiu.   

Príklady označenia súťažného príspevku pre vyhlásenú dennú tému - Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky:
chlieb obilniny_zs komenskeho bardejov_P (prezentácia)

chlieb obilniny_zs komenskeho bardejov_ML (metodický list)

Označenie ďalšich vyhlásených denných tém:
plytvanie potravinami_názov školy_P alebo ML
zelenina ovocie_názov školy_P alebo ML
odkial jedlo pochadza_názov školy_P alebo ML
mlieko_názov školy_P alebo ML
pitny rezim_názov školy_P alebo ML
maso hydina_názov školy_P alebo ML
sleduj informacie_názov školy_P alebo ML
tuky cukry_názov školy_P alebo ML
jedz a hyb sa_názov školy_P alebo ML


Súťažný príspevok sa skladá z dvoch častí:
1. prezentácia vypracovaná školou, ktorá dokumentuje všetky aktivity, ktoré si žiaci a učitelia školy k vyhlásenej dennej téme pripravili a zrealizovali v predpísanej forme, vo formáte ppt,
2. metodický list k minimálne jednej vybranej zrealizovanej aktivite k vyhlásenej dennej téme v predpísanej forme, vo formáte doc.:

 

  1. Prezentácia vypracovaná školou, ktorá dokumentuje všetky aktivity, ktoré si žiaci a učitelia školy k vyhlásenej dennej téme pripravili a zrealizovali v predpísanej forme, vo formáte ppt.

Obsah prezentácie vo formáte PowerPoint (ppt, pptx):
1. snímka: Názov prezentácie, ktorý vystihuje vybranú dennú tému a zároveň zrealizované aktivity.
2. snímka: Zoznam všetkých zrealizovaných aktivít školy k vybranej dennej téme.
3. snímka a ďalšie snímky: Stručný výstižný opis každej zrealizovanej aktivity školy s uvedením počtu žiakov, ktorí sa aktivity zúčastnili, ročníky, pre ktoré bola aktivita určená a zaujímavých fotografií.
posledná snímka: Uveďte všetky tieto údaje: • názov školy • typ školy (základná škola, špeciálna základná škola, základná škola ZZ) • adresa školy  • meno a priezvisko kontaktnej osoby (pedagóg školy)  • jeho telefónne číslo a e - mail • celkový počet žiakov školy, ktorí sa do aktivít k vyhlásenej dennej téme zapojili • najaktívnejšiu triedu dennej témy (trieda, meno a priezvisko triedneho učiteľa, počet detí v triede) • názov vyhlásenej dennej témy, ku ktorej je súťažný príspevok spracovaný • celkový počet žiakov školy.

 

  1. Metodický list  minimálne k jednej vybranej zrealizovanej aktivite k vyhlásenej dennej téme v predpísanej forme, vo formáte doc.

Obsah metodického listu vo formáte Microsoft Word (doc, docx):

  1. Cieľ, zameranie aktivity
  2. Vyučovací predmet (Uveďte vyučovací predmet, ročník a tému, v rámci ktorých je možné aktivitu vo vyučovacom procese realizovať.)
  3. Pomôcky (Uveďte pomôcky, ktoré sú nevyhnutné na zrealizovanie aktivity vo vyučovacom procese. Ak nie sú potrebné žiadne pomôcky, uveďte: „Nie sú potrebné.“)
  4. Príprava (Krátka informácia o potrebných teoretickým a praktických poznatkoch.)
  5. Postup / Realizácia (Výstižný opis postupu/realizácie.)
  6. Zhrnutie (Čo sme sa naučili, čo si zapamätáme, v čom nájdeme poučenie.)
  7. Prílohy (napr. obrázok, tabuľka, text, úloha, plagát, zadania pre žiakov a pod.) 


Súťažné príspevky k vyhláseným denným témam je potrebné zaslať najneskôr do 27. 10. 2017 !!!

Želáme veľa úspechov a kreatívneho ducha!

PRIHLÁSENIE
novinky
19.11.2017
Neprehliadnite!!! Zverejnené bolo celkové hodnotenie V. ročníka súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle - zlaté, st...
15.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, V&ia...
06.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Vzhľadom na veľk&ya...
02.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Ďakujeme za množstv...