logo

                          Predpísaná forma súťažného príspevku
HOVORME O JEDLE

 

Čo je súťažný príspevok
Súťažný príspevok je materiál vypracovaný školou, ktorý dokumentuje aktivity, ktoré si žiaci a učitelia školy k vyhlásenej dennej téme pripravili a zrealizovali. Veľkosť súťažného príspevku: maximálne 10 MB.    

Súťažný príspevok sa skladá z dvoch častí:
1. prezentácia vypracovaná školou, ktorá dokumentuje všetky aktivity, ktoré si žiaci a učitelia školy k vyhlásenej dennej téme pripravili a zrealizovali v predpísanej forme, vo formáte ppt,
2. metodický list k minimálne jednej vybranej zrealizovanej aktivite k vyhlásenej dennej téme v predpísanej forme, vo formáte doc.:
 

  1. Prezentácia vypracovaná školou, ktorá dokumentuje všetky aktivity, ktoré si žiaci a učitelia školy k vyhlásenej dennej téme pripravili a zrealizovali v predpísanej forme, vo formáte ppt.

Obsah prezentácie vo formáte PowerPoint (ppt, pptx):
1. snímka: Názov prezentácie, ktorý vystihuje vybranú dennú tému a zároveň zrealizované aktivity.
2. snímka: Zoznam všetkých zrealizovaných aktivít školy k vybranej dennej téme.
3. snímka a ďalšie snímky: Stručný výstižný opis každej zrealizovanej aktivity školy s uvedením počtu žiakov, ktorí sa aktivity zúčastnili, ročníky, pre ktoré bola aktivita určená a zaujímavých fotografií.
posledná snímka: Uveďte všetky tieto údaje: • názov školy • typ školy (základná škola, špeciálna základná škola, základná škola ZZ) • adresa školy • meno a priezvisko kontaktnej osoby (pedagóg školy) • jeho telefónne číslo a e - mail • celkový počet žiakov školy, ktorí sa do aktivít k vyhlásenej dennej téme zapojili • najaktívnejšiu triedu dennej témy (trieda, meno a priezvisko triedneho učiteľa, počet detí v triede) • názov vyhlásenej dennej témy, ku ktorej je súťažný príspevok spracovaný • celkový počet žiakov školy.
 

  1. Metodický list  minimálne k jednej vybranej a zrealizovanej aktivite k vyhlásenej dennej téme v predpísanej forme, vo formáte doc.

Obsah metodického listu vo formáte Microsoft Word (doc, docx):

  1. Cieľ, zameranie aktivity
  2. Vyučovací predmet (Uveďte vyučovací predmet, ročník a tému, v rámci ktorých je možné aktivitu vo vyučovacom procese realizovať.)
  3. Pomôcky (Uveďte pomôcky, ktoré sú nevyhnutné na zrealizovanie aktivity vo vyučovacom procese. Ak nie sú potrebné žiadne pomôcky, uveďte: „Nie sú potrebné.“)
  4. Príprava (Krátka informácia o potrebných teoretickým a praktických poznatkoch.)
  5. Postup / Realizácia (Výstižný opis postupu / realizácie.)
  6. Zhrnutie (Čo sme sa naučili, čo si zapamätáme, v čom nájdeme poučenie.)
  7. Prílohy (napr. obrázok, tabuľka, text, úloha, plagát, zadania pre žiakov a pod.) 


Súťažné príspevky k vyhláseným denným témam je potrebné zaslať najneskôr do 26. 10. 2018 !!!

Súťažný príspevok sa zasiela elektronicky na adresu hovormeojedle.sutaz@gmail.com

 

Želáme veľa úspechov a kreatívneho ducha!


 

PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...