logo

                        




Čo by ste o výtvarnej súťaži „CHUTNÉ MAĽOVANIE“ mali vedieť?


Kedy sa koná
Výtvarná súťaž "Chutné maľovanie" je jednou z aktivít VI. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE.

Výtvarná súťaž "Chutné maľovanie" sa koná od 15. 10. 2018 do 19. 10. 2018.

Kto sa súťaže môže zúčastniť
Súťaž je určená pre žiakov I. a II. stupňa  základných škôl so sídlom v Slovenskej republike.



Čo musí škola urobiť, ak chce do súťaže zaslať výtvarné práce svojich žiakov  
ZAREGISTROVAŤ SA prostredníctvom elektronickej registrácie a to kedykoľvek  od 14. 9. 2018 do 14. 10. 2018.
Po termíne 14. 10. 2018 už nebude možné školu do súťaže zaregistrovať!


Ako súťaž prebieha   
Žiaci sa do súťaže môžu zapojiť výtvarnými prácami vyhláseným témam súťaže.

Vyhlásené témy výtvarnej súťaže "CHUTNÉ MAĽOVANIE" nájdete TU.

Výtvarné práce môžu byť vytvorené akoukoľvek výtvarnou technikou vo formátoch  A3 alebo A2. Výtvarné práce môžu školy prihlásiť do dvoch kategórií:

  • kategória I. -  žiaci 1.- 4. ročníka základných škôl
  • kategória II. - žiaci 5. - 9. ročníka základných škôl

Škola vyberie z prác svojich žiakov najviac po 1 najlepšej výtvarnej práci k jednotlivým témam v oboch kategóriách - spolu teda najviac 10 výtvarných prác a zašle ich do súťaže.

Každá vyhlásená téma výtvarnej súťaže je hodnotená a ocenená samostatne v oboch kategóriách!
Výsledky súťaže budú zverejnené do 9. novembra 2018.


Buďte aktívni a kreatívni!
Želáme veľa dobrých nápadov!

 

Do kedy zaslať súťažný príspevok   
Súťažné príspevky k výtvarnej súťaži je potrebné zaslať do 26. 10. 2018.

Ako a kde zaslať súťažný príspevok  
Výtvarné práce zasielajte poštou na adresu: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava

O čo hráme  
Hráme o zaujímavé a hodnotné vecné ceny a diplom.


Všetky dôležité informácie k výtvarnej súťaži CHUTNÉ MAĽOVANIE budú postupne uverejňované na webovej stránke www.opotravinach.sk v časti „Hovorme o jedle“ - Dôležité informácie. Poverení učitelia by preto mali túto stránku pravidelne navštevovať, aby im neunikla žiadna podstatná informácia.

Ďalšie prípadné informácie k priebehu súťaže môžete získať na e-mailovej adrese: hovormeojedle.sutaz@gmail.com

 

Tu si môžete stiahnuť: 

Plagát týždňa "Hovorme o jedle" A4.pdf
Plagát týždňa "Hovorme o jedle" A3.pdf


Informačný leták výtvarná súťaž "Chutné maľovanie" A4.pdf
Informačný leták výtvarná súťaž "Chutné maľovanie" A3.pdf

 

PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...