logo

            
                                   Čo by ste o výtvarnej súťaži „CHUTNÉ MAĽOVANIE“ mali vedieť?


Kedy sa koná
Výtvarná súťaž "Chutné maľovanie" je jednou z aktivít V. ročníka Týždňa HOVORME O JEDLE.

Výtvarná súťaž "Chutné maľovanie" sa koná od 16. 10. 2017 do 20. 10. 2017.

Kto sa súťaže môže zúčastniť
Súťaž je určená pre žiakov I. a II. stupňa  základných škôl so sídlom v Slovenskej republike.Čo je cieľom súťaže   
Cieľom súťaže je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť.


Čo musí škola urobiť, ak chce do súťaže zaslať výtvarné práce svojich žiakov  
ZAREGISTROVAŤ SA prostredníctvom elektronickej registrácie a to kedykoľvek  od 14. 9. 2017 do 15. 10. 2017.
Po termíne 15. 10. 2017 už nebude možné školu do súťaže zaregistrovať!

REGISTRÁCIA BOLA DŇA 15. 10. 2017 UKONČENÁ !!!


Ako súťaž prebieha  
Žiaci sa do súťaže môžu zapojiť výtvarnými prácami vyhláseným témam súťaže.

Vyhlásené témy výtvarnej súťaže "CHUTNÉ MAĽOVANIE" nájdete TU.

Výtvarné práce môžu byť vytvorené akoukoľvek výtvarnou technikou vo formátoch  A3 alebo A2. Výtvarné práce môžu školy prihlásiť do dvoch kategórií:

  • kategória I. -  žiaci 1.- 4. ročníka
  • kategória II. - žiaci 5.-9. ročníka základných škôl

Škola vyberie z prác svojich žiakov najviac po 1 najlepšej výtvarnej práci k jednotlivým témam v oboch kategóriách - spolu teda najviac 10 výtvarných prác a zašle ich do súťaže.

Každá vyhlásená téma výtvarnej súťaže je hodnotená a ocenená samostatne v oboch kategóriách!
Výsledky súťaže budú zverejnené do 7. novembra 2017.


Buďte aktívni a kreatívni!
Želáme veľa dobrých nápadov!

 

Do kedy zaslať súťažný príspevok   
Súťažné príspevky k výtvarnej súťaži je potrebné zaslať do 27. 10. 2017.

Ako a kde zaslať súťažný príspevok  
Výtvarné práce zasielajte poštou na adresu: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava

O čo hráme  
Hráme o zaujímavé a hodnotné vecné ceny a diplom.

 

Všetky dôležité informácie k výtvarnej súťaži CHUTNÉ MAĽOVANIE budú postupne uverejňované na webovej stránke www.opotravinach.sk v časti „Hovorme o jedle“ - Dôležité informácie. Poverení učitelia by preto mali túto stránku pravidelne navštevovať, aby im neunikla žiadna podstatná informácia.

Ďalšie prípadné informácie k priebehu súťaže môžete získať na e-mailovej adrese: hovormeojedle.sutaz@gmail.com

 

 

Tu si môžete stiahnuť:

Plagát týždňa "Hovorme o jedle" A4.pdf
Plagát týždňa "Hovorme o jedle" A3.pdf

Informačný leták výtvarna súťaž "Chutné maľovanie" A4.pdf
Informačný leták výtvarna súťaž "Chutné maľovanie" A3.pdf

 

PRIHLÁSENIE
novinky
19.11.2017
Neprehliadnite!!! Zverejnené bolo celkové hodnotenie V. ročníka súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle - zlaté, st...
15.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, V&ia...
06.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Vzhľadom na veľk&ya...
02.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Ďakujeme za množstv...