logo

                     


Vyhlásené témy
výtvarnej súťaže "CHUTNÉ MAĽOVANIE"

 

1. téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky

2. téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov

3. téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

4. téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia

5. téma: Tuky a cukry z domácich surovín

  

Začnite uvažovať o svojich výtvarných prácach k jednotlivým vyhláseným témam výtvarnej súťaže CHUTNÉ MAĽOVANIE  už teraz!!!  

Výtvarné práce k vyhláseným témam je potrebné zaslať najneskôr do 27.10.2017 !!!

  • Vyzvite žiakov a pedagógov vašej školy, aby premýšľali nad výtvarným spracovaním  vyhlásených tém výtvarnej súťaže CHUTNÉ MAĽOVANIE. Informujte ich dokedy majú svoje výtvarné práce predložiť škole na hodnotenie.
     
  • Vytvorte tím pedagógov a žiakov vašej školy, ktorí budú hodnotiť predložené výtvarné práce žiakov školy, prípadne do hodnotenia zapojte všetkých žiakov školy. Hodnotenie výtvarných prác zorganizujte v termíne od 16. 10. 2017 do 20. 10. 2017.
  •  Môžete zorganizovať napríklad výstavu školských prác a vernisáž k výstave.    

Želáme veľa úspechov a kreatívneho ducha!

PRIHLÁSENIE
novinky
19.11.2017
Neprehliadnite!!! Zverejnené bolo celkové hodnotenie V. ročníka súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle - zlaté, st...
15.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, V&ia...
06.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Vzhľadom na veľk&ya...
02.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Ďakujeme za množstv...