logo

                     


Vyhlásené témy
výtvarnej súťaže "CHUTNÉ MAĽOVANIE"

 

1. téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky

2. téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov

3. téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

4. téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia

5. téma: Tuky a cukry z domácich surovín

  

Začnite uvažovať o svojich výtvarných prácach k jednotlivým vyhláseným témam výtvarnej súťaže CHUTNÉ MAĽOVANIE  už teraz!!!  

Výtvarné práce k vyhláseným témam je potrebné zaslať najneskôr do 27.10.2017 !!!

  • Vyzvite žiakov a pedagógov vašej školy, aby premýšľali nad výtvarným spracovaním  vyhlásených tém výtvarnej súťaže CHUTNÉ MAĽOVANIE. Informujte ich dokedy majú svoje výtvarné práce predložiť škole na hodnotenie.
     
  • Vytvorte tím pedagógov a žiakov vašej školy, ktorí budú hodnotiť predložené výtvarné práce žiakov školy, prípadne do hodnotenia zapojte všetkých žiakov školy. Hodnotenie výtvarných prác zorganizujte v termíne od 16. 10. 2017 do 20. 10. 2017.
  •  Môžete zorganizovať napríklad výstavu školských prác a vernisáž k výstave.    

Želáme veľa úspechov a kreatívneho ducha!

PRIHLÁSENIE
novinky
17.09.2017
17. 9. 2017 (Nedeľa) Tešíme sa na Vašu účasť v V. ročníku týždňa HOVORME O JEDLE, ktorý sa bude konať v te...
14.08.2017
Vážení učitelia, milí žiaci, pripravujeme pre Vás V. ročník Týždňa HOVORME O JEDLE.  Registrác...
17.11.2016
Zverejnili sme vylosovaných víťazov k súťažno-vzdelávacej aktivite Recyklácia odpadov z obalov potravín - starý...
09.11.2016
9.11.2016 (Streda) Všetky aktivity IV. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE poznajú svojich víťazov. Po namáhavom hodnoten&...