logo

       

                                

 


Čo by ste o fotografickej súťaži „OČAMI GURMÁNA“ mali vedieť?

Kedy sa koná
Fotografická súťaž "OČAMI GURMÁNA" je jednou z aktivít VI. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE.

Fotografická súťaž "OČAMI GURMÁNA" sa koná od 15. 10. 2018 do 19. 10. 2018.

Kto sa súťaže môže zúčastniť
Súťaž je určená pre žiakov II. stupňa  základných škôl so sídlom v Slovenskej republike.

Čo musí škola urobiť, ak chce do súťaže zaslať fotografie svojich žiakov   
ZAREGISTROVAŤ SA prostredníctvom elektronickej registrácie a to kedykoľvek  od 14. 9. 2018 do 14. 10. 2018.
Po termíne 14. 10. 2018 už nebude možné školu do súťaže zaregistrovať!

Ako súťaž prebieha  
Žiaci sa do súťaže môžu zapojiť fotografickými prácami vyhláseným témam súťaže.

Vyhlásené témy fotografickej súťaže "OČAMI GURMÁNA" nájdete TU.

Fotografia môže byť vytvorená prostredníctvom fotoaparátu a iných zaznamenávacích technických prostriedkov. Môže byť upravovaná prostredníctvom grafických programov. Technické parametre fotografie: veľkosť – do 10 MB; minimálne rozlíšenie – 1600 pixelov na dlhšej strane, formát – JPEG, technika – fotografovanie.
Footgrafie môžu školy prihlásiť do dvoch kategórií:

  • kategória I. -  žiaci 5.- 6. ročníka základnýh škôl
  • kategória II. - žiaci 7.- 9. ročníka základných škôl

Škola vyberie z prác svojich žiakov najviac po 1 najlepšej fotografii k jednotlivým témam v oboch kategóriách - spolu teda najviac 10 fotografií a zašle ich do súťaže.

Každá vyhlásená téma fotografickej súťaže je hodnotená a ocenená samostatne v oboch kategóriách!
Výsledky súťaže budú zverejnené do 9. novembra 2018.

Buďte aktívni a kreatívni!
Želáme veľa dobrých nápadov!

Z dôvodu identifikácie jednotlivých fotografických prác je povinné uviesť k fotografickej práci nasledujúce údaje: meno a priezvisko žiaka (autora fotografickej práce), ročník a vek autora, adresu školy, meno učiteľa, ktorý žiaka viedol, e-mail adresu učiteľa a kategóriu.

Do kedy zaslať súťažný príspevok    
Súťažné príspevky do fotografickej súťaže je potrebné zaslať do 26. 10. 2018.

Ako a kde zaslať súťažný príspevok  
Fotografie zasielajte elektronicky na adresu: hovormeojedle.sutaz@gmail.com alebo poštou na digitálnych nosičoch CD alebo DVD na adresu: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava.

Predmet správy alebo poštovú obálku je potrebné označiť slovami „fotografická súťaž“.

O čo hráme   
Hráme o zaujímavé a hodnotné vecné ceny a diplom.

Všetky dôležité informácie k fotografickej súťaži "OČAMI GURMÁNA" budú postupne uverejňované na webovej stránke www.opotravinach.sk v časti „Hovorme o jedle“ - Dôležité informácie. Poverení učitelia by preto mali túto stránku pravidelne navštevovať, aby im neunikla žiadna podstatná informácia.

Ďalšie prípadné informácie k priebehu súťaže môžete získať na e-mailovej adrese: hovormeojedle.sutaz@gmail.com

 

Tu si môžete stiahnuť:
Plagát týždňa "Hovorme o jedle" A4.pdf
Plagát týždňa "Hovorme o jedle" A3.pdf


Informačný leták fotografická súťaž "Očami gurmána" A4.pdf

Informačný leták fotografická súťaž "Očami gurmána" A3.pdf

 

 

PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...