logo

            
                                   Čo by ste o literárnej súťaži „PREČO POTRAVINY NEPATRIA DO KOŠA“ mali vedieť?

Kedy sa koná
Literárna súťaž "Prečo potraviny nepatria do koša" je jednou z aktivít V. ročníka Týždňa HOVORME O JEDLE.

Literárna súťaž "Prečo potraviny nepatria do koša" sa koná od 16. 10. 2017 do 20. 10. 2017.

Kto sa súťaže môže zúčastniť
Súťaž je určená pre žiakov II. stupňa  základných škôl so sídlom v Slovenskej republike.

Čo je cieľom súťaže
Cieľom súťaže je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť.

Čo musí škola urobiť, ak chce do súťaže zaslať literárne práce svojich žiakov 
ZAREGISTROVAŤ SA prostredníctvom elektronickej registrácie a to kedykoľvek  od 14. 9. 2017 do 15. 10. 2017.
Po termíne 15. 10. 2017 už nebude možné školu do súťaže zaregistrovať!

 

REGISTRÁCIA BOLA DŇA 15. 10. 2017 UKONČENÁ !!!


Ako súťaž prebieha
Žiaci sa do súťaže môžu zapojiť literárnymi prácami - esej alebo úvaha - k vyhlásenej téme súťaže.

Vyhlásená téma literárnej súťaže
Prečo potraviny nepatria do koša

Škola vyberie z prác svojich žiakov najviac 3 najlepšie literárne práce v oboch kategóriách - spolu teda najviac 6 literárnych prác a zašle ich do súťaže. Literárne práce môžu školy prihlásiť do dvoch kategórií:

  • kategória I. -  žiaci 5.- 6. ročníka základnýh škôl
  • kategória II. - žiaci 7.-9. ročníka základných škôl

Literárne práce je potrebné zaslať vo formáte word, v slovenskom jazyku, rozsah 1 až 3 strany, písmo Times New Roman 12, zarovnanie vľavo, riadkovanie 1,5.

Z dôvodu identifikácie jednotlivých literárnych prác je povinné uviesť na poslednej strane literárnej práce nasledujúce údaje: meno apriezvisko žiaka (autora literárnej práce), ročník a vek autora, adresu školy, meno učiteľa, ktorý žiaka viedol, e-mail adresu učiteľa a kategóriu.

Výsledkom hodnotenia bude výber najlepších 10 literárnych prác – 5 literárnych prác v každej kategórii.

Výsledky súťaže budú zverejnené do 7. novembra 2017.


Buďte aktívni a kreatívni!
Želáme veľa dobrých nápadov!

 

Do kedy zaslať súťažný príspevok   
Súťažné príspevky k literárnej súťaži je potrebné zaslať do 27. 10. 2017.

Ako a kde zaslať súťažný príspevok  
Literárne práce zasielajte elektronicky na adresu: hovorme o jedle.sutaz@gmail.com. Predmet správy je potrebné označiť slovami „literárna súťaž“.

O čo hráme  
Hráme o zaujímavé a hodnotné vecné ceny a diplom.

Všetky dôležité informácie k literárnej súťaži "PREČO POTRAVINY NEPATRIA DO KOŠA" budú postupne uverejňované na webovej stránke www.opotravinach.sk v časti „Hovorme o jedle“ - Dôležité informácie. Poverení učitelia by preto mali túto stránku pravidelne navštevovať, aby im neunikla žiadna podstatná informácia.

Ďalšie prípadné informácie k priebehu súťaže môžete získať na e-mailovej adrese: hovormeojedle.sutaz@gmail.com

 

Tu si môžete stiahnuť:

Plagát týždňa "Hovorme o jedle" A4.pdf
Plagát týždňa "Hovorme o jedle" A3.pdf

Informačný leták literárna súťaž "Prečo potraviny nepatria do koša" A4.pdf
Informačný leták literárna súťaž "Prečo potraviny nepatria do koša" A3.pdf

 

PRIHLÁSENIE
novinky
19.11.2017
Neprehliadnite!!! Zverejnené bolo celkové hodnotenie V. ročníka súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle - zlaté, st...
15.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, V&ia...
06.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Vzhľadom na veľk&ya...
02.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Ďakujeme za množstv...