logo

       

                                

 


Čo by ste o literárnej súťaži „KÚZLO DOBRÉHO JEDLA“ mali vedieť?

Kedy sa koná
Literárna súťaž "KÚZLO DOBRÉHO JEDLA" je jednou z aktivít VI. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE.

Literárna súťaž "KÚZLO DOBRÉHO JEDLA" sa koná od 15. 10. 2018 do 19. 10. 2018.

Kto sa súťaže môže zúčastniť
Súťaž je určená pre žiakov II. stupňa  základných škôl so sídlom v Slovenskej republike.

Čo musí škola urobiť, ak chce do súťaže zaslať literárne práce svojich žiakov   
ZAREGISTROVAŤ SA prostredníctvom elektronickej registrácie a to kedykoľvek  od 14. 9. 2018 do 14. 10. 2018.
Po termíne 14. 10. 2018 už nebude možné školu do súťaže zaregistrovať!

Ako súťaž prebieha
Žiaci sa do súťaže môžu zapojiť literárnymi prácami - esej, úvaha alebo rozprávanie - k vyhlásenej téme súťaže.

Vyhlásená téma literárnej súťaže
Kúzlo dobrého jedla.

Škola vyberie z prác svojich žiakov najviac 3 najlepšie literárne práce v oboch kategóriách - spolu teda najviac 6 literárnych prác a zašle ich do súťaže. Literárne práce môžu školy prihlásiť do dvoch kategórií:

  • kategória I. -  žiaci 5.- 6. ročníka základnýh škôl
  • kategória II. - žiaci 7.- 9. ročníka základných škôl

Literárne práce je potrebné zaslať vo formáte programu Word (doc alebo docx), v slovenskom jazyku, rozsah 1 až 2 strany, písmo Times New Roman 12, zarovnanie vľavo, riadkovanie 1,5.

Z dôvodu identifikácie jednotlivých literárnych prác je povinné uviesť na poslednej strane literárnej práce nasledujúce údaje: meno a priezvisko žiaka (autora literárnej práce), ročník a vek autora, adresu školy, meno učiteľa, ktorý žiaka viedol, e-mailovu adresu učiteľa a kategóriu.

Výsledkom hodnotenia bude výber najlepších 10 literárnych prác – 5 literárnych prác v každej kategórii.

Výsledky súťaže budú zverejnené do 9. novembra 2018.


Buďte aktívni a kreatívni!
Želáme veľa dobrých nápadov!

 

Do kedy zaslať súťažný príspevok   
Súťažné príspevky k literárnej súťaži je potrebné zaslať do 26. 10. 2018.

Ako a kde zaslať súťažný príspevok  
Literárne práce zasielajte elektronicky na adresu: hovormeojedle.sutaz@gmail.com. Predmet správy je potrebné označiť slovami „literárna súťaž“.

O čo hráme  
Hráme o zaujímavé a hodnotné vecné ceny a diplom.

Všetky dôležité informácie k literárnej súťaži "KÚZLO DOBRÉHO JEDLA" budú postupne uverejňované na webovej stránke www.opotravinach.sk v časti „Hovorme o jedle“ - Dôležité informácie. Poverení učitelia by preto mali túto stránku pravidelne navštevovať, aby im neunikla žiadna podstatná informácia.

Ďalšie prípadné informácie k priebehu súťaže môžete získať na e-mailovej adrese: hovormeojedle.sutaz@gmail.com

 

Tu si môžete stiahnuť:

Plagát týždňa "Hovorme o jedle" A4.pdf
Plagát týždňa "Hovorme o jedle" A3.pdf


Informačný leták literárna súťaž "Kúzlo dobrého jedla" A4.pdf

Informačný leták literárna súťaž "Kúzlo dobrého jedla" A3.pdf

 

PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...