logo

                                                   

 


Čo by ste o literárnej súťaži
"
POTRAVINOVÁ SEBESTAČNOSŤ NIE JE IBA PRÁZDNA FRÁZA" 
mali vedieť?
 


Kedy sa koná
Literárna súťaž "
POTRAVINOVÁ SEBESTAČNOSŤ NIE JE PRÁZDNA FRÁZA" je jednou z aktivít VIII. ročníka HOVORME O JEDLE.

Koná sa v termíne od 16. 9. 2020 do 16. 10. 2020.


Kto sa súťaže môže zúčastniť
Súťaž je určená pre žiakov II. stupňa  základných škôl so sídlom v Slovenskej republike.

Čo musí škola urobiť, ak chce do súťaže zaslať literárne práce svojich žiakov   

ZAREGISTROVAŤ SA prostredníctvom elektronickej registrácie a to kedykoľvek  od 16. 9. 2020 do 16. 10. 2020.
Po termíne po 16. 10. 2020 už nebude možné školu do súťaže zaregistrovať!


Ako súťaž prebieha

Žiaci sa do súťaže môžu zapojiť literárnymi prácami - esej, úvaha, rozprávanie, báseň - k vyhlásenej téme súťaže.

Vyhlásená téma literárnej súťaže
POTRAVINOVÁ SEBESTAČNOSŤ NIE JE IBA PRÁZDNA FRÁZA 

Škola vyberie z prác svojich žiakov najviac 3 najlepšie literárne práce v oboch kategóriách - spolu teda najviac 6 literárnych prác a zašle ich do súťaže. Literárne práce môžu školy prihlásiť do dvoch kategórií:

  • kategória I. -  žiaci 5.- 6. ročníka základnýh škôl
  • kategória II. - žiaci 7.- 9. ročníka základných škôl

Literárne práce je potrebné zaslať vo formáte programu Word (doc alebo docx), v slovenskom jazyku, rozsah 1 až 2 strany, písmo Times New Roman 12, zarovnanie vľavo, riadkovanie 1,5.

Z dôvodu identifikácie jednotlivých literárnych prác je povinné uviesť na poslednej strane literárnej práce nasledujúce údaje: meno a priezvisko žiaka (autora literárnej práce), ročník a vek autora, adresu školy, meno učiteľa, ktorý žiaka viedol, e-mailovu adresu učiteľa a kategóriu.

Výsledkom hodnotenia bude výber najlepších 10 literárnych prác – 5 literárnych prác v každej kategórii. 

Výsledky súťaže budú zverejnené do 10. novembra 2020.


Buďte aktívni a kreatívni!
Želáme veľa dobrých nápadov!

 

Do kedy zaslať súťažný príspevok    
Súťažné príspevky k literárnej súťaži je potrebné zaslať do 23. 10. 2020.

Ako a kde zaslať súťažný príspevok   
Literárne práce zasielajte elektronicky na adresu: hovormeojedle.sutaz@gmail.com. Predmet správy je potrebné označiť slovami „literárna súťaž“.

O čo hráme   
Hráme o zaujímavé a hodnotné vecné ceny a diplom.

Všetky dôležité informácie k literárnej súťaži POTRAVINOVÁ SEBESTAČNOSŤ NIE JE IBA PRÁZDNA FRÁZA budú postupne uverejňované na webovej stránke www.opotravinach.sk v časti „Hovorme o jedle“ - Dôležité informáciePoverení učitelia by preto mali túto stránku pravidelne navštevovať, aby im neunikla žiadna podstatná informácia.

Ďalšie prípadné informácie k priebehu súťaže môžete získať na e-mailovej adrese: hovormeojedle.sutaz@gmail.com

 

Tu si môžete stiahnuť: 
Plagát VIII. ročníka Hovorme o jedle - A4.pdf
Plagát VIII. ročníka Hovorme o jedle - A3.pdf 

Informačný leták literárna súťaž POTRAVINOVÁ SEBESTAČNOSŤ NIE JE IBA PRÁZDNA FRÁZA - A4.pdf
Informačný leták literárna súťaž POTRAVINOVÁ SEBESTAČNOSŤ NIE JE IBA PRÁZDNA FRÁZA - A3.pdf

 

 

 

PRIHLÁSENIE
novinky
25.11.2020
25.11.2020 (Streda) V časti "VYHODNOTENIE" je zverejnené celkové hodnotenie súťažno-vzdelávacej aktivty Hovorme o jed...
23.11.2020
NEPREHLIADNITE. VYHODNOTENIE VŠETKÝCH AKTIVÍT VIII. ROČNÍKA HOVORME O JEDLE NÁJDETE TU.  Ďalšie inform&aacu...
23.10.2020
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Ďakujeme za mno...
13.11.2019
AK NEVIETE NÁJSŤ VYHODNOTENIE KLIKNITE TU: VYHODNOTENIE 2019  ...