logo

                                                

 


Čo by ste o literárnej súťaži „POZNÁM ZDRAVÉ POTRAVINY, Z MÔJHO MESTA ČI DEDINY“ mali vedieť? 


Kedy sa koná
Literárna súťaž 
"
POZNÁM ZDRAVÉ POTRAVINY, Z MÔJHO MESTA ČI DEDINY" je jednou z aktivít VII. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE.

Literárna súťaž "POZNÁM ZDRAVÉ POTRAVINY, Z MÔJHO MESTA ČI DEDINY" sa koná od 14. 10. 2019 do 18. 10. 2019.


Kto sa súťaže môže zúčastniť
Súťaž je určená pre žiakov II. stupňa  základných škôl so sídlom v Slovenskej republike.

Čo musí škola urobiť, ak chce do súťaže zaslať literárne práce svojich žiakov   
ZAREGISTROVAŤ SA prostredníctvom elektronickej registrácie a to kedykoľvek  od 13. 9. 2019 do 13. 10. 2019.
Po termíne 13. 10. 2019 už nebude možné školu do súťaže zaregistrovať!

Ako súťaž prebieha
Žiaci sa do súťaže môžu zapojiť literárnymi prácami - esej, úvaha, rozprávanie, báseň - k vyhlásenej téme súťaže.

Vyhlásená téma literárnej súťaže
POZNÁM ZDRAVÉ POTRAVINY, Z MÔJHO MESTA ČI DEDINY. 

Škola vyberie z prác svojich žiakov najviac 3 najlepšie literárne práce v oboch kategóriách - spolu teda najviac 6 literárnych prác a zašle ich do súťaže. Literárne práce môžu školy prihlásiť do dvoch kategórií:

  • kategória I. -  žiaci 5.- 6. ročníka základnýh škôl
  • kategória II. - žiaci 7.- 9. ročníka základných škôl

Literárne práce je potrebné zaslať vo formáte programu Word (doc alebo docx), v slovenskom jazyku, rozsah 1 až 2 strany, písmo Times New Roman 12, zarovnanie vľavo, riadkovanie 1,5.

Z dôvodu identifikácie jednotlivých literárnych prác je povinné uviesť na poslednej strane literárnej práce nasledujúce údaje: meno a priezvisko žiaka (autora literárnej práce), ročník a vek autora, adresu školy, meno učiteľa, ktorý žiaka viedol, e-mailovu adresu učiteľa a kategóriu.

Výsledkom hodnotenia bude výber najlepších 10 literárnych prác – 5 literárnych prác v každej kategórii. 

Výsledky súťaže budú zverejnené do 8. novembra 2019.


Buďte aktívni a kreatívni!
Želáme veľa dobrých nápadov!

 

Do kedy zaslať súťažný príspevok    
Súťažné príspevky k literárnej súťaži je potrebné zaslať do 27. 10. 2019.

Ako a kde zaslať súťažný príspevok   
Literárne práce zasielajte elektronicky na adresu: hovormeojedle.sutaz@gmail.com. Predmet správy je potrebné označiť slovami „literárna súťaž“.

O čo hráme   
Hráme o zaujímavé a hodnotné vecné ceny a diplom.

Všetky dôležité informácie k literárnej súťaži "POZNÁM ZDRAVÉ POTRAVINY, Z MÔJHO MESTA ČI DEDINY" budú postupne uverejňované na webovej stránke www.opotravinach.sk v časti „Hovorme o jedle“ - Dôležité informáciePoverení učitelia by preto mali túto stránku pravidelne navštevovať, aby im neunikla žiadna podstatná informácia.

Ďalšie prípadné informácie k priebehu súťaže môžete získať na e-mailovej adrese: hovormeojedle.sutaz@gmail.com

 

Tu si môžete stiahnuť: 

Plagát týždňa "Hovorme o jedle" A4.pdf
Plagát týždňa "Hovorme o jedle" A3.pdf 

Informačný leták literárna súťaž "Poznám zdravé potraviny, z môjho mesta či dediny" A4.pdf
Informačný leták literárna súťaž "Poznám zdravé potraviny, z môjho mesta či dediny" A3.pdf

 

 

 

PRIHLÁSENIE
novinky
13.09.2019
13.9.2019 (Piatok) Tešíme sa na Vašu účasť v VII. ročníku týždňa HOVORME O JEDLE, ktorý sa bude konať v...
10.08.2019
10. 8. 2019 (Sobota) Vážení učitelia, milí žiaci, pripravujeme pre vás VII. ročník týždňa HOVORME O JEDLE. ...
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...