logo

            
                                   V tejto časti nájdete elektronické verzie plagátov a záznamníkov, ktoré sme pre Vás v rámci týždňa HOVORME O JEDLE pripravili:  

Plánovač aktivít súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle
Na každý pracovný deň v rámci súťaže Hovorme o jedle je vyhlásená denná téma súvisiaca s problematikou potravín a výživy. Vašou úlohou je naplánovať a zrealizovať aktivity k jednotivým vyhláseným denným témam. Ako pomôcka na prehľadné zdokumentovanie vašich plánovaných aktivít vám môže poslúžiť aj tento plánovač.

Svoj triedny plánovač zdieľajte s ostatnými triedami v rámci školy. Inšpirujte sa navzájom k ďalším aktivitám. Naplánujte si spoločné aktivity.   
 

Záznamníky k dodržiavaniu zásad zdravej výživy a k športovej aktivite
Urobte si v rámci svojej triedy prieskum o dodržiavaní vybraných zásad zdravej výživy a k realizovaným športovým aktivitám. Na prehľadné denné záznamy k prieskumu vám môžu poslúžiť tieto záznamníky:

Záznamník k bezpečnosti skladovania a prípravy jedla


Záznamník k pôvodu potravín
Osobný záznamník jedál, ktoré ste zjedli v priebehu dňa. Záznamník vám pomôže zorientovať sa v pôvode potravín, ktoré najčastejšie konzumujete.

 


Záznamník k plytvaniu potravinami
Osobný záznamník jedál, ktoré ste počas pobytu v škole nezjedli a vyhodili. Do záznamníka sa zaznamenávajú jednotlivé druhy vyhodených potravín z desiaty a olovrantu, a nedojedený obed. Do záznamníka je potrebné zaznamenať aj desiatu a olovrant, ktoré ste síce nevyhodili priamo v škole, ale nedojedená desiata alebo olovrant skončili napriek tomu v koši doma alebo na inom mieste.


Záznamníky k separácii a recyklácii odpadovPlagát a informačné letáky
Informujte rodičov prípadne vášho zriaďovateľa o aktivitách, do ktorých je škola zapojená:

 

 

 


 

PRIHLÁSENIE
novinky
19.11.2017
Neprehliadnite!!! Zverejnené bolo celkové hodnotenie V. ročníka súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle - zlaté, st...
15.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, V&ia...
06.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Vzhľadom na veľk&ya...
02.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Ďakujeme za množstv...