logo

                     
                                   

 

 

V rámci týždňa "Hovorme o jedle" sme pre vás pripravili vzory DIPLOMOV, ktoré môžete využiť na ocenenie tých žiakov vašej školy, ktorí  boli veľmi aktívni a/alebo vynaložili veľké úsilie pri realizácii aktivít vašej školy počas týždňa „Hovorme o jedle“.

Ako diplom udeľovať?
Diplom môžete vybraným žiakom udeľovať napríklad na konci každého dňa k vyhlásenej dennej téme súťažno-vzdelávacej aktivity „Hovorme o jedle“, pri vyhodnotení školského kola výtvarnej súťaže "Chutné maľovanie", pri vyhodnotení triedneho kola literárnej súťaže "Prečo jem slovenské potraviny", pri ocenení triedy v súťaži "Recyklácia odpadov z obalov potravín - starým veciam nová šanca" alebo pri konečnom zhodnotení všetkých aktivít vašej školy v rámci týždňa „Hovorme o jedle“.

Ako deti motivovať k úsiliu získať diplom?
O udelení diplomu vybraným žiakom môžete informovať napríklad v školskom rozhlase, prípadne udeľovanie uskutočniť na spoločnom zhromaždení školy. Takéto slávnostné udeľovanie diplomov môže motivovať žiakov k zapamätaniu si informácií, ktoré počas vyhlásenej dennej témy získali.

Ako diplom tlačiť a vypisovať?
Diplom je potrebné vytlačiť na farebnej tlačiarni.
Do voľných políčok diplomu ručne vpisujete:

 • meno oceneného žiaka,
 • triedu, ktorú daný žiak navštevuje,
 • za čo je diplom udelený,
 • dátum udelenia diplomu,
 • meno triedneho učiteľa a jeho podpis.

Za čo udeľovať diplom?
Diplom môžete udeliť žiakom za čokoľvek, čo bude súvisieť s aktivitami týždňa "Hovorme o jedle". Nižšie vám ponúkame niekoľko nápadov na inšpiráciu pre súťažno-vzdelávaciu aktivitu „Hovorme o jedle“:

 • za návrh aktivít triedy alebo školy k vyhláseným denným témam,
 • za prípravu jedál alebo aktívnu účasť pri ochutnávke k vyhláseným denným témam,
 • za prípravu prezentácie k vyhláseným denným témam,
 • za vytvorenie fotodokumentácie k vyhláseným denným témam,
 • za aktívnu pomoc triednemu učiteľovi pri realizácii stanovených úloh k vyhlásenej dennej téme,
 • za aktívny prístup k celotýždňovým aktivitám súťaže "Hovorme o jedle"
 • za nové nápady, ktorými inšpiroval spolužiakov k ďalším neplánovaným aktivitám,
 • za množstvo znalostí, ktoré prejavil počas aktivít k vybranej dennej téme,

za pomoc pri príprave pracovných listov pre svojich mladších spolužiakov a pod.  
 

Tu si môžete diplomy stiahnuť: 
DIPLOM za aktívnu účasť v súťažno-vzdelávacej aktivite HOVORME O JEDLE.pdf
DIPLOM za aktívnu účasť vo výtvarnej súťaži CHUTNE MALOVANIE.pdf
DIPLOM za aktívnu účasť v literárnej súťaži PREČO POTRAVINY NEPATRIA DO KOŠA.pdf


 

 

PRIHLÁSENIE
novinky
19.11.2017
Neprehliadnite!!! Zverejnené bolo celkové hodnotenie V. ročníka súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle - zlaté, st...
15.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, V&ia...
06.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Vzhľadom na veľk&ya...
02.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Ďakujeme za množstv...