logo

             
                                   

 

Aj v V. ročníku týždňa  HOVORME O JEDLE máme pre vás ponuku od  poľnohospodárov a potravinárov, ktorí sa rozhodli otvoriť dvere svojich prevádzok a poskytnúť vám možnosť nahliadnuť do poľnohospodárskej prvovýroby a spracovania potravín. Odborné exkurzie sa uskutočnia vo vybraných dňoch a hodinách v týždni od 16. 10. 2017 do 20. 10. 2017.

Tu si môžete pozrieť zoznam všetkých ponúkaných praktických odborných exkurzií a zistiť,  ktoré exkurzie sú voľné a ktoré obsadené: 

ZOZNAM ODBORNÝCH EXKURZIÍ bude aktívny od 25.9.2017. 


Počet exkurzií je obmedzený.
Zoznam môže byť priebežne dopĺňaný.
Platí pravidlo - kto skôr príde, ten skôr melie.
   


ČO BY STE O ODBORNÝCH EXKURZIÁCH MALI VEDIEŤ:

Pre koho sú určené
Odborné exkurzie sú určené žiakov I. a II. stupňa základných škôl SR.

Pre aký počet žiakov je určený jeden termín
Jedna trieda na jeden termín exkurzie.

Kto zabezpečuje dopravu
Trieda, ktorá prejavila záujem o exkurziu, si dopravu zabezpečuje na vlastné náklady.

Čo je cieľom odbornej exkurzie
Cieľom odbornej exkurzie je ukázať žiakom základných škôl prvovýrobné prevádzky, farmy a spracovateľské potravinárske podniky a poskytnúť im množstvo zaujímavých informácií o pestovaní poľnohospodárskych plodín, chove hospodárskych zvierat a  spôsobe výroby potravín.  

Čo ponúka odborná exkurzia
Pre účastníkov odbornej exkurzie priamo v prevádzke prvovýrobcu, spracovateľa alebo výrobcu potravín bude pripravená obhliadka výrobnej prevádzky.

Čo musí trieda urobiť, keď sa chce zúčastniť exkurzie
ZAREGISTROVAŤ SA.
Vyplniť elektronický registračný formulár kedykoľvek v termíne  od 25. 9. 2017 do 9. 10. 2017 (do 12.00 hod.).

Ako sa dozviete, či vaša požiadavka na exkurziu bola akceptovaná
Registračný formulár odklikom na políčko "Registrovať školu" zašlete do elektronickej schránky organizátora aktivít Hovorme o jedle. Následne vám bude doručená automatická odpoveď - potvrdenie vašej registrácie na exkurziu.  

 

PRIHLÁSENIE
novinky
17.09.2017
17. 9. 2017 (Nedeľa) Tešíme sa na Vašu účasť v V. ročníku týždňa HOVORME O JEDLE, ktorý sa bude konať v te...
14.08.2017
Vážení učitelia, milí žiaci, pripravujeme pre Vás V. ročník Týždňa HOVORME O JEDLE.  Registrác...
17.11.2016
Zverejnili sme vylosovaných víťazov k súťažno-vzdelávacej aktivite Recyklácia odpadov z obalov potravín - starý...
09.11.2016
9.11.2016 (Streda) Všetky aktivity IV. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE poznajú svojich víťazov. Po namáhavom hodnoten&...