logo

            
                                   

 


V tejto časti nájdete elektronické verzie plagátov a záznamníkov, ktoré sme pre vás v rámci týždňa HOVORME O JEDLE pripravili.  

Plánovač aktivít súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle

Na každý pracovný deň v rámci súťaže Hovorme o jedle je vyhlásená denná téma súvisiaca s problematikou potravín a výživy. Vašou úlohou je naplánovať a zrealizovať aktivity k jednotivým vyhláseným denným témam. Ako pomôcka na prehľadné zdokumentovanie vašich plánovaných aktivít vám môže poslúžiť aj tento plánovač. 

Svoj triedny plánovač zdieľajte s ostatnými triedami v rámci školy. Inšpirujte sa navzájom k ďalším aktivitám. Naplánujte si spoločné aktivity.   
 

Záznamníky k dodržiavaniu zásad zdravej výživy a k športovej aktivite
Urobte si v rámci svojej triedy prieskum o dodržiavaní vybraných zásad zdravej výživy a k realizovaným športovým aktivitám. Na prehľadné denné 
záznamy k prieskumu vám môžu poslúžiť tieto záznamníky:

Záznamník k bezpečnosti skladovania a prípravy jedla:


Záznamník k pôvodu potravín
Osobný záznamník jedál, ktoré ste zjedli v priebehu dňa. Záznamník vám pomôže zorientovať sa v pôvode potravín, ktoré najčastejšie konzumujete:


Záznamník k plytvaniu potravinami
Osobný záznamník jedál, ktoré ste počas pobytu v škole nezjedli a vyhodili. Do záznamníka sa zaznamenávajú jednotlivé druhy vyhodených potravín z desiaty, olovrantu a nedojedený obed. Do záznamníka je potrebné zaznamenať aj desiatu a olovrant, ktoré ste síce nevyhodili priamo v škole, ale nedojedená desiata alebo olovrant skončili napriek tomu v koši doma alebo na inom mieste:


Záznamníky k separácii a recyklácii odpadov:

Záznamník k znalostiam o mäse a mäsových výrobkoch
Pri vypĺňaní záznamníka je potrebné pozorne pracovať s údajmi na obale mäsových výrobkov a zamyslieť sa nad druhmi použitých obalových materiálov:


Vedomostný záznamník o ovocí, zelenine a orechoch z našich sadov
Veselá hádanka,v ktorej úlohou žiakov je pomocou 5 indícií uhádnuť, o akú
zeleninu, ovocie alebo orechy sa jedná. Následne žiaci pomocou internetu zistia, z akej krajiny alebo svetadielu uhádnuté ovocie, zelenina
alebo orechy pochádzajú:


Vedomostný záznamník o obilninách
V záznamníku si žiaci zaznamenávajú potraviny z obilnín, ktoré konzumovali v priebehu celého dňa. Čaká ich tam aj niekoľko zaujímavostí o výrobkoch vyrobených z obilnín:  


Plagát a informačné letáky
Informujte rodičov (prípadne vášho zriaďovateľa) o aktivitách, do ktorých je škola zapojená:

 

 

PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...