logo

                       
 
                       

 

V rámci HOVORME O JEDLE sme pre vás pripravili vzory DIPLOMOVktoré môžete využiť na ocenenie tých žiakov vašej školy, ktorí  boli veľmi aktívni a/alebo vynaložili veľké úsilie pri realizácii aktivít vašej školy počas VIII. ročníka HOVORME O JEDLE. 


Ako diplom udeľovať?
Diplom môžete vybraným žiakom udeľovať napríklad na konci každého dňa k niektorej z vyhlásených tém súťažno-vzdelávacej aktivity „Hovorme o jedle“, pri vyhodnotení školského kola výtvarnej súťaže "Chutné maľovanie", pri vyhodnotení triedneho kola literárnej súťaže "Potravinová sebestačnosť nie je iba prázdna fráza", pri ocenení jednotlivcov vo fotografickej súťaži "Očami gurmána" alebo pri konečnom zhodnotení všetkých aktivít vašej školy v rámci VIII. ročníka HOVORME O JEDLE. 

Ako deti motivovať k úsiliu získať diplom? 
O udelení diplomu vybraným žiakom môžete informovať žiakov vašej školy napríklad v školskom rozhlase, prípadne udeľovanie uskutočniť na spoločnom zhromaždení školy. Takéto slávnostné udeľovanie diplomov môže motivovať žiakov k zapamätaniu si informácií, ktoré počas vyhlásenej dennej témy získali.

Ako diplom tlačiť a vypisovať? 
Diplom je potrebné vytlačiť na farebnej tlačiarni. Do voľných políčok diplomu ručne vpisujete:

 • meno oceneného žiaka,
 • triedu, ktorú daný žiak navštevuje,
 • za čo je diplom udelený,
 • dátum udelenia diplomu,
 • meno triedneho učiteľa a jeho podpis.

Za čo udeľovať diplom? 
Diplom môžete udeliť žiakom za čokoľvek, čo bude súvisieť s aktivitami týždňa Hovorme o jedle. Nižšie vám ponúkame niekoľko nápadov na inšpiráciu pre súťažno-vzdelávaciu aktivitu „Hovorme o jedle“:

 • za návrh aktivít triedy alebo školy k vyhláseným denným témam,
 • za prípravu jedál alebo aktívnu účasť pri ochutnávke k vyhláseným denným témam,
 • za prípravu prezentácie k vyhláseným denným témam,
 • za vytvorenie fotodokumentácie k vyhláseným denným témam,
 • za aktívnu pomoc triednemu učiteľovi pri realizácii stanovených úloh k vyhlásenej dennej téme,
 • za aktívny prístup k celotýždňovým aktivitám súťaže "Hovorme o jedle"
 • za nové nápady, ktorými inšpiroval spolužiakov k ďalším neplánovaným aktivitám,
 • za množstvo znalostí, ktoré prejavil počas aktivít k vybranej dennej téme,
 • za pomoc pri príprave pracovných listov pre svojich mladších spolužiakov a pod.  

 

Tu si môžete diplomy stiahnuť:  
DIPLOM za aktívnu účasť v súťažno-vzdelávacej aktivite "HOVORME O JEDLE".pdf 
DIPLOM za aktívnu účasť vo výtvarnej súťaži "CHUTNÉ MAĽOVANIE".pdf
DIPLOM za aktívnu účasť v literárnej súťaži "
POTRAVINOVÁ SEBESTAČNOS´T NIE JE IBA PRÁZDNA FRÁZA".pdf
DIPLOM za aktívnu účasť vo fotografickej súťaži "OČAMI GURMÁNA".pdf

 

PRIHLÁSENIE
novinky
25.11.2020
25.11.2020 (Streda) V časti "VYHODNOTENIE" je zverejnené celkové hodnotenie súťažno-vzdelávacej aktivty Hovorme o jed...
23.11.2020
NEPREHLIADNITE. VYHODNOTENIE VŠETKÝCH AKTIVÍT VIII. ROČNÍKA HOVORME O JEDLE NÁJDETE TU.  Ďalšie inform&aacu...
23.10.2020
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Ďakujeme za mno...
13.11.2019
AK NEVIETE NÁJSŤ VYHODNOTENIE KLIKNITE TU: VYHODNOTENIE 2019  ...