logo

             
                                   

 

 

Aj počas V. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE pre vás učitelia stredných odborných škôl s potravinárskym zameraním pripravili možnosť nahliadnuť do výroby a spracovania potravín prostredníctvom praktických odborných exkurzií. Uskutočnia sa vo vybraných dňoch a hodinách v týždni od 16. 10. 2017 do 20. 10. 2017.


ZOZNAM PRAKTICKÝCH ODBORNÝCH EXKURZIÍ 
bude aktívny od 20.9.2017.
 

Počet exkurzií je obmedzený.
Zoznam môže byť priebežne dopĺňaný.
Platí pravidlo - kto skôr príde, ten skôr melie.
  
 


ČO BY STE O PRAKTICKÝCH ODBORNÝCH EXKURZIÁCH MALI VEDIEŤ:

Pre koho sú určené
Praktické odborné exkurzie sú určené pre žiakov I. a II. stupňa základných škôl SR.

Pre aký počet žiakov je určený jeden termín
Jedna trieda na jeden termín exkurzie.

Kto zabezpečuje dopravu
Trieda, ktorá prejavila záujem o exkurziu, si dopravu zabezpečuje na vlastné náklady.

Čo je cieľom praktickej odbornej exkurzie
Cieľom praktickej odbornej exkurzie je poskytnúť žiakom základných škôl možnosť dozvedieť sa množstvo zaujímavých informácií z potravinárskej výroby - suroviny z ktorých sa potraviny vyrábajú, spôsob výroby jednotlivých druhov potravín, vlastnosti potravín atď., vidieť ako funguje potravinárska výroba a vyskúšať si prípravu niektorých potravinárskych výrobkov pod vedením majstrov odbornej výchovy pôsobiacich na stredných odborných školách zameraných na vzdelávanie v oblasti potravinárstva.

Čo ponúka praktická odborná exkurzia
Pre účastníkov praktickej odbornej exkurzie priamo v priestoroch SOŠ s potravinárskym zameraním bude zabezpečená ukážka výroby a poskytnutá možnosť praktického vyskúšania si výroby potravín. 

Čo musí trieda urobiť, keď sa chce zúčastniť exkurzie
ZAREGISTROVAŤ SA.
Vyplniť elektronický registračný formulár kedykoľvek v termíne  od 20. 9. 2017 do 9. 10. 2017 (do 12.00 hod.).

Ako sa dozviete, či vaša požiadavka na exkurziu bola akceptovaná
Registračný formulár odklikom na políčko "Registrovať školu" zašlete do elektronickej schránky organizátora aktivít Hovorme o jedle. Následne vám bude doručená automatická odpoveď - potvrdenie vašej registrácie na exkurziu.  

 

 

PRIHLÁSENIE
novinky
17.09.2017
17. 9. 2017 (Nedeľa) Tešíme sa na Vašu účasť v V. ročníku týždňa HOVORME O JEDLE, ktorý sa bude konať v te...
14.08.2017
Vážení učitelia, milí žiaci, pripravujeme pre Vás V. ročník Týždňa HOVORME O JEDLE.  Registrác...
17.11.2016
Zverejnili sme vylosovaných víťazov k súťažno-vzdelávacej aktivite Recyklácia odpadov z obalov potravín - starý...
09.11.2016
9.11.2016 (Streda) Všetky aktivity IV. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE poznajú svojich víťazov. Po namáhavom hodnoten&...