logo

             
                                   

 

REGISTRÁCIA NA PRAKTICKÉ ODBORNÉ EXKURZIE BOLA UKONČENÁ !!!
 

Aj počas V. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE pre vás učitelia stredných odborných škôl s potravinárskym zameraním pripravili možnosť nahliadnuť do výroby a spracovania potravín prostredníctvom praktických odborných exkurzií. Uskutočnia sa vo vybraných dňoch a hodinách v týždni od 16. 10. 2017 do 20. 10. 2017.
ZOZNAM PRAKTICKÝCH ODBORNÝCH EXKURZIÍ

na stiahnutie
 

Počet exkurzií je obmedzený.
Zoznam môže byť priebežne dopĺňaný.
Platí pravidlo - kto skôr príde, ten skôr melie.
   


ČO BY STE O PRAKTICKÝCH ODBORNÝCH EXKURZIÁCH MALI VEDIEŤ:

Pre koho sú určené
Praktické odborné exkurzie sú určené pre žiakov I. a II. stupňa základných škôl SR.

Pre aký počet žiakov je určený jeden termín
Jedna trieda na jeden termín exkurzie.

Kto zabezpečuje dopravu
Trieda, ktorá prejavila záujem o exkurziu, si dopravu zabezpečuje na vlastné náklady.

Čo je cieľom praktickej odbornej exkurzie
Cieľom praktickej odbornej exkurzie je poskytnúť žiakom základných škôl možnosť dozvedieť sa množstvo zaujímavých informácií z potravinárskej výroby - suroviny z ktorých sa potraviny vyrábajú, spôsob výroby jednotlivých druhov potravín, vlastnosti potravín atď., vidieť ako funguje potravinárska výroba a vyskúšať si prípravu niektorých potravinárskych výrobkov pod vedením majstrov odbornej výchovy pôsobiacich na stredných odborných školách zameraných na vzdelávanie v oblasti potravinárstva.

Čo ponúka praktická odborná exkurzia
Pre účastníkov praktickej odbornej exkurzie priamo v priestoroch SOŠ s potravinárskym zameraním bude zabezpečená ukážka výroby a poskytnutá možnosť praktického vyskúšania si výroby potravín. 

Čo musí trieda urobiť, keď sa chce zúčastniť exkurzie
ZAREGISTROVAŤ SA TU. MOŽNOSŤ REGISTRÁCIE NA PRAKTICKÉ ODBORNÉ EXKURZIE BOLA UKONČENÁ !!!

Vyplniť elektronický registračný formulár kedykoľvek v termíne  od 20. 9. 2017 do 9. 10. 2017 (do 12.00 hod.).

Ako sa dozviete, či vaša požiadavka na exkurziu bola akceptovaná
Registračný formulár odklikom na políčko "Registrovať školu" zašlete do elektronickej schránky organizátora aktivít Hovorme o jedle. Následne vám bude doručená automatická odpoveď - potvrdenie vašej registrácie na exkurziu.  

 

 

PRIHLÁSENIE
novinky
19.11.2017
Neprehliadnite!!! Zverejnené bolo celkové hodnotenie V. ročníka súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle - zlaté, st...
15.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, V&ia...
06.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Vzhľadom na veľk&ya...
02.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Ďakujeme za množstv...