logo

                                         

 

    Súťažno-vzdelávacia aktivita
HOVORME O JEDLE 

 

Pondelok (15. 10. 2018)

1. Vyhlásená denná téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky

Víťazná škola: Základná škola Odorín, Odorín 65, 053 22 Odorín, Košický kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list


2. Vyhlásená denná téma: Ako funguje jedlo v tele

Víťazná škola: Základná škola, M. R. Štefánika 910/51, 075 01 Trebišov, Košický kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list


Utorok (16. 10. 2018)

1. Vyhlásená denná téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov

Víťazná škola: Základná škola M. R. Štefánika, Štefánikova 19, 059 01 Spišská Belá, Prešovský kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list_príloha


2. Vyhlásená denná téma: Odkiaľ jedlo pochádza

Víťazná škola: Základná škola s materskou školou Dojč, Dojč 137, 906 02 Dojč, Trnavský kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list


Streda (17. 10. 2018)

1. Vyhlásená denná téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

Víťazná škola: Základná škola, Pribinova 123/9, 972 71 Nováky, Trenčiansky kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list


2. Vyhlásená denná téma: Potraviny a životné prostredie

Víťazná škola: Špeciálna základná škola, Jilemnického 94/3, 050 01 Revúca, Banskobystrický kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list


Štvrtok (18. 10. 2018)

1. Vyhlásená denná téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny

Víťazná škola: Základná škola s materskou školou, Ulica 1. mája č. 3, 900 84 Báhoň, Bratislavský kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list


2. Vyhlásená denná téma: Bezpečné skladovanie a varenie potravín

Víťazná škola: Základná škola, Lichardova 24, 010 01 Žilina, Žilinský kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list
súťažný príspevok na stiahnutie - príloha 1
súťažný príspevok na stiahnutie - príloha 2


Piatok (19. 10. 2018)

1. Vyhlásená denná téma: Cukry, tuky, soľ

Víťazná škola: Základná škola, Malinovského ulica 1160/31, 958 06 Partizánske, Trenčiansky kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list


2. Vyhlásená denná téma: Jedz a hýb sa

Víťazná škola: Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča, Žilinský kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list

 

VYHODNOTENIE CENY
"NAJAKTÍVNEJŠIA ŠKOLA SÚŤAŽNO-VZDELÁVACEJ AKTIVITY HOVORME O JEDLE"

Víťazná škola: Základná škola Gelnica, Hlavná 121, 056 01 Gelnica, Košický kraj

 

Najaktívnejšie triedne kolektívy "NAJAKTÍVNEJŠEJ ŠKOLY SÚŤAŽNO-VZDELÁVACEJ AKTIVITY HOVORME O JEDLE" 
budú zahrnuté do losovania o 

CENU ČSOB Leasing

Finančnú cenu vo výške 300 EUR

Víťazný triedny kolektív bude vylosovaný na slávnostnom vyhodnotení Hovorme o jedle dňa 16.11.2018

 

Celkové hodnotenie
VI. ročníka súťažno-vzdelávacej aktivity HOVORME O JEDLE

ZLATÉ PÁSMO HODNOTENIA
STRIEBORNÉ PÁSMO HODNOTENIA
BRONZOVÉ PÁSMO HODNOTENIA

 

--------------------------------------------------------


   Výtvarná súťaž
CHUTNÉ MAĽOVANIE

 

 

Téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky 

I. kategória:

Tomáško Zelenák, 1. ročník
Základná škola Martina Kukučína, SNP 1199/36, Dolný Kubín, Žilinský kraj
Pedagóg: Mgr. Mária Tomášová

súťažný príspevok na stiahnutie
II. kategória:

Szilvia Varga, 7. ročník
Základná škola s materskou školou s VJM Vlčany, Vlčany č. 1547, 925 84 Vlčany, Nitriansky kraj
Pedagóg: Mgr. Andrea Vargová

súťažný príspevok na stiahnutie


 

Téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov

I. kategória:

Terézia Barnová, 2. ročník
Základná škola s materskou školou Vlčany, Vlčany č. 1547, 925 84 Vlčany, Nitriansky kraj
Pedagóg: Mgr. Klára Jancsová

súťažný príspevok na stiahnutie


 

II. kategória:

Viktória Maszay, 6. ročník
Základná škola Lipóta Gregorovitsa s VJM, Školská 399/1, 925 23 Jelka, Trnavský kraj

súťažný príspevok na stiahnutie


 

Téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

I. kategória:

Saskia Kišidayová, 1. ročník
Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom, Juhoslovanská 2, Košice, Košický kraj
Pedagóg: Bc. Eva Daňková

súťažný príspevok na stiahnutie


 

II. kategória:

Eva Kováčová, 8. ročník
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, Kostolná 18, 962 71 Hontianske Moravce, Banskobystrický kraj
Pedagóg: Mgr. Lívia Mlichová

súťažný príspevok na stiahnutie 

Téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia

I. kategória:

Jakub Lepieš, 2. ročník
Základná škola J. A. Komenského, Komenského 3, 945 01 Komárno, Nitrianský kraj
Pedagóg: Mgr. Gabriela Kamocsaiová

súťažný príspevok na stiahnutie


 

II. kategória:

Sára Naniašová, 9. ročník
Základná škola Štefana Moysesa, Školská 608, 951 76 Tesárske Mlyňany, Nitriansky kraj
Pedagóg: Mgr. Ružena Sapárová

súťažný príspevok na stiahnutie


 

Téma: Cukry, tuky, soľ

I. kategória: 
Janka Dolnačková, 4. ročník
Základná škola s materskou školou, Lúčna 3, 053 61 Olcnava, Košický kraj
Pedagóg: Eva Širilová

súťažný príspevok na stiahnutie


 

II. kategória:

Karin Ružová, 5. ročník
Základná škola Borský Mikuláš, Záhorácka 919, 908 77 Borský Mikuláš, Trnavsky kraj
Pedagóg: Bc. Andrea Drinková

súťažný príspevok na stiahnutie


 

--------------------------------------------------------

    Literárna súťaž
KÚZLO DOBRÉHO JEDLA

 


I. kategória (žiaci 5 - 6. ročníka ZŠ): 

Nikolas Majcher, 5. ročník
Základná škola Važecká, Važecká 11, 080 05 Prešov, Prešovský kraj
Pedagóg: Mgr. Jana Pruchnerovičová

súťažný príspevok na stiahnutie


Samuel Rusňák, 6. ročník
Základná škola, Školská 4, 976 11 Selce, Banskobystrický kraj
Pedagóg: Stanislava Marková

súťažný príspevok na stiahnutie


Lucia Obuchová, 6. ročník
Základná škola J. A. Komenského, Komenského 3, 945 01 Komárno, Nitrianský kraj
Pedagóg:  Mgr. Soňa Kollárovičová

súťažný príspevok na stiahnutie


Sofia Korfantová, 6. ročník
Základná škola Gelnica, Hlavná 121, 056 01 Gelnica, Košický kraj
Pedagóg:  Mgr. Nadežda Mihaliková

súťažný príspevok na stiahnutie


Jakub Veverka, 5. ročník
Základná škola s materskou školou Sedlice, Sedlice 3, 082 43 Sedlice, Prešovský kraj
Pedagóg: Mgr. Valéria Makarová

súťažný príspevok na stiahnutie

 

II. kategória (žiaci 7 - 9. ročníka ZŠ):

Stanislava Pátereková, 8. ročník
Základná škola s materskou školou Beňadovo, Beňadovo 68, 029 63 Beňadovo, Žilinský kraj
Pedagóg:  Mgr. Janka Večerková

súťažný príspevok na stiahnutie


Michaela Rendlová, 7. ročník
Základná škola s materskou školou Lipovce, Lipovce 125, 082 36 Lipovce, Prešovský kra
Pedagóg: Mgr. Miroslava Lendacká

súťažný príspevok na stiahnutie

Lucia Nosická, 9. ročník       
Základná škola s materskou školou Ľubeľa, Ľubeľa 161, 032 14 Ľubeľa, Žilinský kraj
Pedagóg: Beáta Strcuľová

súťažný príspevok na stiahnutie


Simona Lukačovičová, 9.ročník
Základná škola Ľ. Štúra, Komenského 1/A, 900 01 Modra, Bratislavský kraj
Pedagóg: PhDr. Naďa Kovárová

súťažný príspevok na stiahnutie


Gabriela Spišáková, 9. ročník
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355, 072 15 Budkovce , Košický kraj
Pedagóg: Mgr. Lenka Šaffová

súťažný príspevok na stiahnutie


--------------------------------------------------------

Fotografická súťaž
OČAMI GURMÁNA

 

 

Téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky 

I. kategória:

Viktória Maszay
Základná škola Gregorovitsa Lipóta 399/11, 92523 Jelka, Trnavský kraj

súťažný príspevok na stiahnutie
II. kategória:

Aneta Rambalová, 7. ročník
Základná škola s materskou školou Beňadovo 68, 029 63 Beňadovo, Žilinský kraj
Pedagóg: Mgr. Janka Večerková

súťažný príspevok na stiahnutie


 

Téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov

I. kategória:

Katarína Ďurišová, 6. ročník
Základná škola SNP Horná Ždaňa, Horná Ždaňa 107, 966 04 Horná Ždaňa, Banskobystrický kraj
Pedagóg: Alena Píšová

súťažný príspevok na stiahnutie


 

Maxim Kročák, 6. ročník
Základná škola Štúrova 142/A, 901 01 Malacky, Bratislavský kraj
Pedagóg: Mgr. Silvia Adamcová

súťažný príspevok na stiahnutie

 


 

II. kategória:

Diana Martonová, 8. ročník
Základná škola Š. Moysesa Tesárske Mlyňany, Školská 608, 95176 Tesárske Mlyňany, Nitriansky kraj
Pedagóg: Mgr. Ružena Sapárová  

súťažný príspevok na stiahnutie


 

Jakub Zahorák, 8. ročník
Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej, Námestie hrdinov 6, 942 01 Šurany, Nitriansky kraj
Pedagóg: Mgr. Anežka Šimunková  

súťažný príspevok na stiahnutie


 

Téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

I. kategória: 

Marta Mervová, 5. ročník
Základná škola Gelnica, Hlavná 121, 056 01 Gelnica, Košický kraj
Pedagóg: PaeDr. Adela Mervová

súťažný príspevok na stiahnutie


II. kategória:

Linda Suchožová, 8. ročník

Základná škola s materskou školou Borša, Ružová 304, 076 32 Borša, Košický kraj
Pedagóg: Mgr. Pavlíková

súťažný príspevok na stiahnutie


 

Téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia

I. kategória:

Martin Berky, 5. ročník
Špeciálna základná škola Revúca, Jilemnického 94/3, 050 01 Revúca, Banskobystrický kraj
Pedagóg: Mgr. Janka Vigová

súťažný príspevok na stiahnutie


 

II. kategória:

Nikolas Fečunda, 9.ročník
Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad, Prešovský kraj
Pedagóg: Mgr. Jana Andrušková

súťažný príspevok na stiahnutie


 

Téma: Cukry, tuky, soľ

I. kategória: Cena nebola udelená
II. kategória: Cena nebola udelená
 

 

Všetkým víťazom srdečne gratulujeme!

Všetkým školám ďakujeme za krásne aktivity, ktoré pripravili pre svojich žiakov. Tešíme sa na Vašu účasť aj počas VII. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE od 14.10.2019 do 18.10.2019

 

 

PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...