logo

                     


 

Súťažno-vzdelávacia aktivita
HOVORME O JEDLE 

 

Pondelok (14. 10. 2019)

1. Vyhlásená denná téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky

Víťazná škola: Základná škola Nováky, Pribinova ul. 123/9, 972 71 Nováky,  Trenčiansky kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list


2. Vyhlásená denná témaNezabúdaj na raňajky

Víťazná škola: Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina, Žilinský kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list


Utorok (15. 10. 2019)

1. Vyhlásená denná téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov

Víťazná škola: Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné námestie 1, 901 01 Malacky, Bratislavsky kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list

2. Vyhlásená denná téma: 5 porcií ovocia a zeleniny denne

Víťazná škola: Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka, č.141, 029 64 Oravská Jasenica, Žilinský kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list


Streda (16. 10. 2019)

1. Vyhlásená denná téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

Víťazná škola: Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, 962 05 Hriňová, Banskobystrický kraj 

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list


2. Vyhlásená denná téma: Dodržiavaj pitný režim

Víťazná škola: Základná škola Andreja Radlinského, Školská 694, 908 01 Kúty, Trnavský kraj 

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list


Štvrtok (17. 10. 2019)

1. Vyhlásená denná téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny

Víťazná škola: Základná škola, Malinovského ulica 1160/31, 958 06 Partizánske,
Trenčiansky kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list


2. Vyhlásená denná téma: Zdravý tanier

Víťazná škola: Základná škola s materskou školou, Lúčna 3, 053 61 Olcnava,
Košický kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický listPiatok (18. 10. 2019)

1. Vyhlásená denná téma: Cukry, tuky, soľ

Víťazná škola: Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou,
Nitriansky kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list


2. Vyhlásená denná téma: Jedz a hýb sa
Víťaznú školu k tejto vyhlásenej dennej téme komisia nevybrala spomedzi zaslaných súťažných príspevkov.  

Komisia udelila cenu škole, ktorá zaslala súťažný príspevok k téme „Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky“ krásne prepojený s pohybovou aktivitou. 

Víťazná škola: Základná škola, Komenského 135/6, 068 01 Medzilaborce,
Prešovský kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list

 

VYHODNOTENIE CENY
"NAJAKTÍVNEJŠIA ŠKOLA SÚŤAŽNO-VZDELÁVACEJ AKTIVITY HOVORME O JEDLE"

Víťazná škola: Spojená škola Rudňany, Zimné 465, 053 23 Rudňany,
Košický kraj

 

Celkové hodnotenie
VII. ročníka súťažno-vzdelávacej aktivity HOVORME O JEDLE

ZLATÉ PÁSMO HODNOTENIA
STRIEBORNÉ PÁSMO HODNOTENIA
BRONZOVÉ PÁSMO HODNOTENIA

--------------------------------------------------------


   Výtvarná súťaž
CHUTNÉ MAĽOVANIE

 


Téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky 

I. kategória:

Lenka Jančová, 3. ročník
Základná škola s materskou školou Vlčany, č. 1547, 925 84 Vlčany, Nitriansky kraj
Pedagóg: Mgr. Klára Jancsová

súťažný príspevok na stiahnutie

II. kategória:

Alexander Šalamon, 5. ročník
Základná škola s materskou školou Šarišské Jastrabie, 065 48 Šarišské Jastrabie 270, Prešovský kraj

súťažný príspevok na stiahnutie


 

Téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov

I. kategória:

Zoja Zubková, 2. ročník
Základná škola, Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
Pedagóg: Mgr. Marta Šofranková

súťažný príspevok na stiahnutie


 

II. kategória:

Alexandra Peťková, 8. ročník
Základná škola, Veľkomoravská 12,  911 05 Trenčín, Trenčiansky kraj

súťažný príspevok na stiahnutie
Téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

I. kategória:

Miriam Mária Dudová, 4. ročník
Základná škola s materskou školou Čimhová, Nová 6, 027 12 Liesek, Žilinský kraj
Pedagóg: Mgr. Lýdia Števuliaková
 

súťažný príspevok na stiahnutie


 

II. kategória:

Jana Lapínová, 9. ročník
Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, 962 05 Hriňová, Banskobystrický kraj
Pedagóg: Ing. Alena Ďuricová

súťažný príspevok na stiahnutie 

Téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia

I. kategória:

Tadeáško Kostroš, 2. ročník
Základná škola Martina Kukučína, SNP 1199/36, 02601 Dolný Kubín, Žilinský kraj
Pedagóg: Mgr. Mária Tomášová

súťažný príspevok na stiahnutie


 

II. kategória:

Denisa Keszeliová, 6. ročník
Základná škola J. A. Komenského, Rábska 14, 946 03 Kolárovo, Nitriansky kraj
Pedagóg: Mgr. Monika Kacz
 

súťažný príspevok na stiahnutie


 

Téma: Cukry, tuky, soľ

I. kategória: 
Viktória Egriová, 4. ročník
Základná škola J. A. Komenského, Rábska 14, 946 03 Kolárovo, Nitriansky kraj
Pedagóg: Mgr. Monika Kacz

súťažný príspevok na stiahnutie


 

II. kategória:

Laura Štefková, 7. ročník
Základná škola, Záhorácka 919, 908 77 Borský Mikuláš, Trnavský kraj
Pedagóg: Mgr. Andrea Drinková

súťažný príspevok na stiahnutie


 

--------------------------------------------------------

    Literárna súťaž
POZNÁM ZDRAVÉ POTRAVINY, 
Z MÔJHO MESTA ČI DEDINY

 


I. kategória (žiaci 5 - 6. ročníka ZŠ): 


Agáta Mojžišová, 5. ročník
Základná škola Matky Alexie, Palackého 1, 811 02 Bratislava, Bratislavský kraj
Pedagóg: Mgr. Jana Neográdyová

súťažný príspevok na stiahnutie


Linda Fruhofová, 5. ročník
Základná škola s materskou školou Unín 420, 90846 Unín, Trnavský kraj
Pedagóg: PaedDr. Viola Žilínková

súťažný príspevok na stiahnutie


Lívia Cinkaničová, 5. ročník,
Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice, Košický kraj

súťažný príspevok na stiahnutie


Filip Šebesta,  6. ročník
Základná škola s materskou školou Unín 420, 90846 Unín, Trnavský kraj
Pedagóg: PaedDr. Viola Žilínková

súťažný príspevok na stiahnutie


Andrea Janáčová, 6. ročník
Spojená škola,  Základná škola s materskou školou – Grundschule mit Kindergarten, Nitrianske Pravno, Školská 370/19, 972 13 Nitrianske Pravno, Nitriansky kraj
Pedagóg: Mgr. Vlasta Popelková

súťažný príspevok na stiahnutie

 

II. kategória (žiaci 7 - 9. ročníka ZŠ):

Nikola Daxnerová, 8. ročník
Základná škola Ľ. Štúra, Komenského 1/A, 900 01 Modra, Bratislavský kraj
Pedagóg: Mgr. Miriam Mišenková

súťažný príspevok na stiahnutie


Ivana Foltinová, 9. ročník
Základná škola, Hlavná 121, 056 01 Gelnica, Košický kraj
Pedagóg: Mgr. Mária Mazár

súťažný príspevok na stiahnutie


Karolína Grobarčíková, 9. ročník
Základná škola, Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy, Košický kraj
Pedagóg: Mgr. Darina Dzurilová

súťažný príspevok na stiahnutie


Ema Meňhartová, 8. ročník
Základná škola Záhorská Ves, Hlavná 31, 900 65 Záhorská Ves, Bratislavský kraj
Pedagóg: Ana Filko

súťažný príspevok na stiahnutie


Bronislava Najvirtová, 8. ročník
Základná škola, Hlavná 121, 056 01 Gelnica, Košický kraj
Pedagóg: Mgr. Nadežda Mihaliková

súťažný príspevok na stiahnutie


--------------------------------------------------------

Fotografická súťaž
OČAMI GURMÁNA

 

 

Téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky 

I. kategória:

Alexandra Šimonová, 6. ročník
Základná škola s materskou školou Veľké Ripňany, Školská 528/181, 956 07 Veľké Ripňany, Nitriansky kraj
 

súťažný príspevok na stiahnutie
II. kategória:

Lukáš Pecha, 9. ročník
Špeciálna základná škola Markušovce, Michalská 55/77, 053 21 Markušovce, Košický kraj
Pedagóg: Mgr. Ivana Širillová

súťažný príspevok na stiahnutie


 

Téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov

I. kategória:

Katarína Olexová, 5. ročník
Základná škola s materskou školou Borša, Ružová 304, 076 32 Borša, Košický kraj
Pedagóg: Mgr. Enikö Baratiová

súťažný príspevok na stiahnutie


 

II. kategória:

Ján Lubík, 7. ročník 
Základná škola Kanianka, Školská 587/4, 972 17 Kanianka, Trenčiansky kraj
Pedagóg: Mgr. Daria Lubiková

súťažný príspevok na stiahnutie


 

Rebeka Horváthová, 8. ročník
Základná škola s materskou školou Vlčany, Hlavná 1547, 925 84 Vlčany, 
Nitriansky kraj
Pedagóg: Mgr. Jana Zajacová   

súťažný príspevok na stiahnutie


 

Téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

I. kategória: 

Anna Madžová, 6.ročník
Základná škola, ul. Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom, Trenčiansky kraj
Pedagóg: RNDr. Dagmar Černáková

súťažný príspevok na stiahnutie


II. kategória:

Viktória Kontrošová, 9. ročník
Základná škola Gelnica, Hlavná 121, 056 01 Gelnica, Košický kraj
Pedagóg: Meno učiteľa: PaedDr. Adela Mervová

súťažný príspevok na stiahnutie


 

Téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia

I. kategória:

Zuzana Ondrošová, 6. ročník
Základná škola s materskou školou Zuberec, Andreja Bažíka 20, 027 32 Zuberec, Banskobystrický kraj
Pedagóg: Mgr. Silvia Smutná

súťažný príspevok na stiahnutie


 

II. kategória:

Bibiana Foltínová, 7. ročník
Základná škola Bystré, Hermanovská 347/7, 094 34 Bystré, Prešovský kraj

súťažný príspevok na stiahnutieTéma: Cukry, tuky, soľ

I. kategória
Alexandra Golianová, 
6.ročník
Základná škola s materskou školou, Krivec 13558, 962 05 Hriňová, Banskobystrický kraj
Pedagóg: Ing. Alena Ďuricová

súťažný príspevok na stiahnutie


II. kategória: Cena nebola udelená
 

 

Všetkým víťazom srdečne gratulujeme!

Všetkým školám ďakujeme za krásne aktivity, ktoré pripravili pre svojich žiakov. 

 

 

PRIHLÁSENIE
novinky
13.11.2019
AK NEVIETE NÁJSŤ VYHODNOTENIE KLIKNITE TU: VYHODNOTENIE 2019  ...
11.11.2019
Vážení koordinátori, pedagógovia a milí žiaci, víťazi všetkých aktivít VII. ročníka HOVORME...
08.11.2019
Vážení koordinátori, pedagógovia a milí žiaci, hodnotiace komisie určili víťazov všetkých aktivít ...
30.10.2019
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Ďakujeme za množstvo krásnych ...