logo
Dve percentá z daní - fyzické osoby

Postup krokov na poukázanie 2% alebo 3% z dane pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie, môžu poukázať 2% alebo 3% zo zaplatenej dane v prospech jedného prijímateľa (organizácie ktorá je uvedená v Zozname prijímateľov 2% na daný rok) pričom minimálna výška na poukázanie 2% je 3 €. Nezisková organizácia CENTRUM ROZVOJA ZNALOSTÍ O POTRAVINÁCH bola zaregistrovaná medzi prijímateľmi 2% z daní v Notárskom centrálnom registri.


Vypočítajte si:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.

Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2023) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.


Poznámka: ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete aj TU.


Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete do daňového priznania:

IČO: 45 731 322 (do vyhradenej kolónky vypisujte zľava)
Právna forma: nezisková organizácia
Obchodné meno (názov): CENTRUM ROZVOJA ZNALOSTÍ O POTRAVINÁCH n.o.
Ulica: Záhradnícka
Číslo: 21
PSČ: 811 07
Obec: Bratislava

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzajte, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.   

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech CENTRA ROZVOJA ZNALOSTÍ O POTRAVINÁCH n.o.. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Vy platíte celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.


Prispenie do CENTRA ROZVOJA ZNALOSTÍ O POTRAVINÁCH n.o. prostredníctvom 2% alebo 3% z dane neumožňuje identifikovať konkrétneho darcu. Z tohto dôvodu môžeme príspevky 2% alebo 3% z daní registrovať len ako príspevky od anonymných darcov. Vami poukázaná suma 2% alebo 3% z dane bude použitá na naplnenie cieľov neziskovej organizácie. V prípade, ak darom 2 % alebo 3 % z daní chcete podporiť konkrétny projekt alebo aktivitu neziskovej organizácie, doručte nám kópiu strany vášho daňového priznania o poukázaní 2% alebo 3% z dane a vašu požiadavku na konkrétnu podporu

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

Za Vašu pomoc Ďakujeme!

 

PRIHLÁSENIE
novinky
17.11.2023
Vážení učitelia, milí žiaci, ďakujeme všetkým aktívnym školám za účasť a gratulujeme ví...
02.11.2023
Vážení učitelia, milí žiaci, tešíme sa z množstva súťažných príspevkov, ktoré ste zaslali do akt...
28.10.2023
Ďakujeme za všetky aktivity, ktoré ste počas XI. ročníka Týždňa Hovorme o jedla spoločne na školách pripravili a z...
16.10.2023
Pár fotografií z dnešnej tlačovej besedy k zahájeniu XI. ročníka týždňa Hovorme o jedle, ktorá sa uskutočnila na ...