logo
Dve percentá z daní - právnické osoby

Postup krokov na poukázanie 1% (2%) z dane pre právnické osoby

Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. Nezisková organizácia CENTRUM ROZVOJA ZNALOSTÍ O POTRAVINÁCH n.o. bola zaregistrovaná medzi prijímateľmi 2 % z daní v Notárskom centrálnom registri.

V daňovom priznaní za rok 2021 si vypočítajte Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby. To je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

V daňovom priznaní pre právnické osoby
- Časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa.

Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania Ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveĎte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveĎte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete do daňového priznania:
   
IČO: 45 731 322 (do vyhradenej kolónky vypisujte zľava)
Právna forma: nezisková organizácia
Obchodné meno (názov): CENTRUM ROZVOJA ZNALOSTÍ O POTRAVINÁCH n.o.
Ulica: Záhradnícka
Číslo: 21
PSČ: 811 07
Obec: Bratislava

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzajte, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 1,0 % (2 %) z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre právnické osoby už nepodávate.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.


POZOR:
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania  a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31. 3. 2022) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0 % z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0 % z dane.   
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania  a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31. 3. 2022) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).


Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete aj TU.


Prispenie do CENTRA ROZVOJA ZNALOSTÍ O POTRAVINÁCH n.o. prostredníctvom  1,0 % (2 %) z dane neumožňuje identifikovať konkrétneho darcu. Z tohto dôvodu môžeme príspevky 1,0 % (2 %) z daní registrovať len ako príspevky od anonymných darcov. Vami poukázaná suma 1,0 % (2 %) z dane bude použitá na naplnenie cieľov neziskovej organizácie. V prípade, ak darom 1,0 % (2 %) z daní chcete podporiť konkrétny projekt alebo aktivitu neziskovej organizácie, doručte nám kópiu strany z vášho daňového priznania o poukázaní 1,0 % (2 %) z dane a vašu požiadavku na konkrétnu podporu.

Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. 

 

Za Vašu pomoc Ďakujeme!

PRIHLÁSENIE
novinky
07.11.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, Hodnotiaca komisia vyhodnotila zaslané súťažné príspevky a vybrala v&i...
19.10.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, veríme, že ste si týždeň HOVORME O JEDLE krásne užili, dozvedeli ste sa ve...
11.10.2021
Ďakujeme všetkým zaregistrovaným školám za prejavený záujem.  Učiteľom a žiakom želáme veľa z&aacu...
04.10.2021
ŠPECIÁLNE ŽREBOVANIE PRE ŠKOLKÉ JEDÁLNE Do žrebovania môže byť zaradená školská jedáleň tej...