logo
Dve percentá z daní - zamestnanci

Postup krokov na poukázanie 2% alebo 3% z dane pre zamestnancov, ktorým ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň za predchádzajúci rok robí zamestnávateľ.

Zamestnanci môžu poukázať 2% alebo 3% zo zaplatenej dane v prospech jedného prijímateľa – organizácie ktorá je uvedená v Zozname prijímateľov 2% na daný rok, pričom minimálna výška na poukázanie 2% je 3 €. CENTRUM ROZVOJA ZNALOSTÍ O POTRAVINÁCH n.o., bola zaregistrovaná medzi prijímateľmi 2% z daní v Notárskom centrálnom registri.

Do 15.2.2023 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných pôžitkov.

Zamestnávateľ Vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví Potvrdenie o zaplatení dane. Z Potvrdenia o zaplatení dane si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.

Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.  Do Vyhlásenia napíšte sumu, ktorú nám chcete poukázať. Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete do Vyhlásenia:
   
IČO: 45 731 322 (do vyhradenej kolónky vypisujte zľava)
Právna forma: nezisková organizácia
Obchodné meno (názov): CENTRUM ROZVOJA ZNALOSTÍ O POTRAVINÁCH n.o.
Ulica: Záhradnícka
Číslo: 21
PSČ: 811 07
Obec: Bratislava

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete TU.

Obe tlačivá - Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2% alebo 3% *** z dane - doručte (osobne alebo poštou) najneskôr do 30. apríla 2023 na príslušný daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.
***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma). 

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech CENTRA ROZVOJA ZNALOSTÍ O POTRAVINÁCH n.o.. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.

Prispenie do CENTRA ROZVOJA ZNALOSTÍ O POTRAVINÁCH n.o. prostredníctvom  2% (3%) z dane neumožňuje identifikovať konkrétneho darcu. Z tohto dôvodu môžeme príspevky 2% (3%) z daní registrovať len ako príspevky od anonymných darcov. Vami poukázaná suma 2% (3%) z dane bude použitá na naplnenie cieľov neziskovej organizácie. V prípade, ak darom 2% (3%) z daní chcete podporiť konkrétny projekt alebo aktivitu neziskovej organizácie, doručte nám vyhlásenie o poukázaní 2% (3 %) z dane a vašu požiadavku na konkrétnu podporu.  

 

Za Vašu pomoc Ďakujeme!

PRIHLÁSENIE
novinky
17.11.2023
Vážení učitelia, milí žiaci, ďakujeme všetkým aktívnym školám za účasť a gratulujeme ví...
02.11.2023
Vážení učitelia, milí žiaci, tešíme sa z množstva súťažných príspevkov, ktoré ste zaslali do akt...
28.10.2023
Ďakujeme za všetky aktivity, ktoré ste počas XI. ročníka Týždňa Hovorme o jedla spoločne na školách pripravili a z...
16.10.2023
Pár fotografií z dnešnej tlačovej besedy k zahájeniu XI. ročníka týždňa Hovorme o jedle, ktorá sa uskutočnila na ...