logo

•• Cirkevná základná škola Žofie BosniakovejNámestie hrdinov 6, 942 01 Šurany ••


Zoznam uskutočnených aktivít:

• Exkurzia na farme

• Mliečna desiata

• Informačný panel
– Na centrálnom informačnom paneli boli umiestnené dôležité informácie o mlieku a jeho význame pre zdravie spojené s malou vedomostnou súťažou.
 
• Rozhlasová relácia 
– V školskom rozhlase odzneli dôležité informácie o mlieku a mliečnych výrobkoch.

• Mliečny bar 
– Počas desiatovej prestávky bol na chodbe školy pripravený pre každého žiaka pohár čerstvého mlieka.

 

Prezentácia na stiahnutie
Metodický list na stiahnutie

PRIHLÁSENIE
novinky
07.11.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, Hodnotiaca komisia vyhodnotila zaslané súťažné príspevky a vybrala v&i...
19.10.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, veríme, že ste si týždeň HOVORME O JEDLE krásne užili, dozvedeli ste sa ve...
11.10.2021
Ďakujeme všetkým zaregistrovaným školám za prejavený záujem.  Učiteľom a žiakom želáme veľa z&aacu...
04.10.2021
ŠPECIÁLNE ŽREBOVANIE PRE ŠKOLKÉ JEDÁLNE Do žrebovania môže byť zaradená školská jedáleň tej...