logo
•• Základná škola Andreja Radlinského, Školská 694, 908 01 Kúty •• Zoznam uskutočnených aktivít: - Ako sme hľadali poklad - Príprava ovocného šalátu - Ovocie a zelenina anglicky - Týždeň ovocia a zeleniny - Ovocno-zeleninový deň Pre
•• Základná škola, Školská 9, 935 21 Tlmače •• Zoznam uskutočnených aktivít: • aranžovanie rôznych druhov zeleniny • zapájame naše zmysly – pomenovanie jednotlivých druhov zeleniny podľa, zraku, čuchu, chute a hmatu a ich častí, ktor&e
•• Základná škola Beňuš, Beňuš č. 250, 976 64 Beňuš •• Zoznam uskutočnených aktivít: - Burza ovocia - Niečo nové o ovocí - Ovocná tajnička - Ježkovia - Jabĺčka - Ovocná domáca úloha Prezentácia na stiahnutie Metodický
•• Chemické experimenty s vybranými potravinami •• Spracované texty k témam zemiaky a zemiakové produkty, ovocie a zelenina a chemické experimenty k nim. Na stiahnutie: Chemické experimenty s vybranými potravinami Zdroj: doc. RNDr. Mária Ganajová, CS
•• Základná škola, Rázusova 2260, 02201 Čadca •• Zoznam uskutočnených aktivít: • chutné zeleninové jedlá alebo jeme očami • projekt: Ovocie a zelenina • ovocníčkovia • poznáš ma? (domino) • ovocný deň
•• Základná škola, Prostějovská 38, 080 01 Prešov •• Zoznam uskutočnených aktivít: • Súťažný duch  sa na našej škole naplno rozbehol a žiaci začali na danú tému nosiť plody zeleniny a ovocia zo svojich domovov. Urobili sme kr&
•• Základná škola s materskou školou, Hrabkov 159, 082 33 Chminianska Nová Ves •• Zoznam uskutočnených aktivít: • AKTIVITY ZŠ - Ovocné pexeso - Ovocná výtvarná výchova - Maľujeme s „ovocníčkami“ - Počúvanie a
•• Základná škola Móra Jókaiho, Mieru 2, 045 01 Komárno •• Zoznam uskutočnených aktivít: • Venovali sme sa športu, zdravej životospráve a zdravému stravovaniu. • Naším cieľom bolo zapojiť do prípravy programu čo najviac žiakov
<< predchádzajúce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PRIHLÁSENIE
novinky
07.11.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, Hodnotiaca komisia vyhodnotila zaslané súťažné príspevky a vybrala v&i...
19.10.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, veríme, že ste si týždeň HOVORME O JEDLE krásne užili, dozvedeli ste sa ve...
11.10.2021
Ďakujeme všetkým zaregistrovaným školám za prejavený záujem.  Učiteľom a žiakom želáme veľa z&aacu...
04.10.2021
ŠPECIÁLNE ŽREBOVANIE PRE ŠKOLKÉ JEDÁLNE Do žrebovania môže byť zaradená školská jedáleň tej...