logo

•• Odpady a obaly ••


V minulosti sa u nás používal zabehnutý systém balenia potravín založený na vratných fľašiach a obaloch z voskovaného papiera, v spotrebiteľskom správaní konzumentov však nastali zmeny v prospech ťažko recyklovateľných alebo úplne nerecyklovateľných obalov – napríklad mlieko väčšinou nekupujeme vo fľaši, ale vo viacvrstvovom kombinovanom obale (napr. Tetrapack, Purepack), jogurty zase miesto obalu z voskovaného papiera kupujeme v plastovom tégliku s hliníkovým viečkom.

Obaly škodia životnému prostrediu počas celej svojej existencie. Na samotný ich vznik je nutné vyťažiť množstvo nerastných surovín a vyrobiť energiu. Až potom je možné začať s ich výrobou.  Vyrobené obaly však po jednom alebo viacnásobnom použití putujú väčšinou na skládky či do spaľovní, ktoré taktiež ničia životné prostredie i ľudské zdravie.

Ak už teda obaly používame, snažme sa aspoň vyberať také, ktoré sú čo najpriateľskejšie k životnému prostrediu. Medzi kritéria výberu patria: opodstatnenosť obalu (napr. zelenina ho nepotrebuje), energetická náročnosť výroby, opätovná použiteľnosť, recyklovateľnosť, veľkosť obalu (veľké balenia sú prijateľnejšie), obsah škodlivých látok (napr. PVC), krajina pôvodu (vzdialenosť dopravy do cieľa).

Medzi najhoršie obaly patria hliníkové plechovky, viacvrstvové obaly a výrobky z PVC a polystyrénu.

Medzi tie najprijateľnejšie zaraďujeme: vratné sklenené fľaše a bezobalovú distribúciu (tovar bez obalu alebo distribuovaný v prinesených obaloch).

PRIHLÁSENIE
novinky
17.11.2023
Vážení učitelia, milí žiaci, ďakujeme všetkým aktívnym školám za účasť a gratulujeme ví...
02.11.2023
Vážení učitelia, milí žiaci, tešíme sa z množstva súťažných príspevkov, ktoré ste zaslali do akt...
28.10.2023
Ďakujeme za všetky aktivity, ktoré ste počas XI. ročníka Týždňa Hovorme o jedla spoločne na školách pripravili a z...
16.10.2023
Pár fotografií z dnešnej tlačovej besedy k zahájeniu XI. ročníka týždňa Hovorme o jedle, ktorá sa uskutočnila na ...