logo

•• Metabolizmus sacharidov ••


Metabolizmu sacharidov sa prisudzuje kľúčové postavenie v súvislosti s metabolizmom lipidov a do istej mieri aj bielkovín.

Z metabolických dráh sacharidov je zrejmé, že odbúravaním sacharidov získava organizmus potrebnú energiu, mimo iného tiež pre mnohé fyziologické funkcie a biosyntézu rady dôležitých zlúčenín.

FAO spoločne s WHO vydali v roku 1998 správu nazvanú „O sacharidoch v ľudskej výžive“. Správa zhrňuje poznatky za 20 rokov o úlohe všetkých foriem sacharidov vo výžive a ich vplyvov na zdravie a chorobu. Uvádza poznatky o trávení sacharidov v organizme, ich absorpciu a metabolizmu a možnostiach ovplyvnenia zdravia.

V tejto správe sa uvádza, že odborníci v oblasti výživy zdôrazňujú význam udržovania rovnováhy medzi príjmom a výdajom energie a uvádza sa, že osoby s vysokým podielom  sacharidov (hlavne polysacharidov) v strave sú menej náchylné k akumulácii telesného tuku s porovnaním s osobami, ktoré dávajú prednosť strave s nízkym podielom sacharidov a vysokým podielom tuku.

Uvádzajú k tomu tieto dôvody:

  • Nižšia koncentrácia energie v strave s vysokým obsahom sacharidov (sacharidy obsahujú menej energie než rovnaké množstvo tuku). Potrava s vysokým obsahom vlákniny má obvykle väčší objem, a tým i väčšiu schopnosť zaplniť žalúdok).
  • Štúdie preukázali, že sacharidy majú schopnosť vyvolať rýchly pocit nasýtenia a preto u osôb, ktoré dávajú prednosť diéte s vysokým obsahom sacharidov, je menšia možnosť prejedania.
  • Len veľmi málo sacharidov sa v tele mení na tuk, predovšetkým preto, že pre organizmus je to málo účinný proces, a preto sa sacharidy v tele prednostne využívajú ako zdroj energie.

V posledných rokoch odborníci na základe výsledkov výskumu pozmenili názor na vplyv cukru a ďalších sacharidov na vznik zubného kazu. Na zamedzenie jeho vzniku sa odporúča fluorizácia zodpovedajúca ústnej hygiene a pestrá strava, nielen zníženie príjmu sacharidov.

V správe, ktorá popisuje priaznivé vplyvy sacharidov, sú uvedené odporúčania odborníkov a výskumných pracovníkov. Z nich najdôležitejšie pre verejnosť sú tieto:

  • Sacharidy majú veľa priaznivých zdravotných účinkov, lebo organizmu dodávajú omnoho viac než len energiu.
  • Optimálna strava každej osoby staršej ako 2 roky obsahuje aspoň 55 % energie zo sacharidov.
  • Strava obsahujúca uvedené množstvo sacharidov má byť dostatočne pestrá, aby zabezpečovala nielen dostatok vlákniny, ale i všetky ostatné esenciálne zložky potravy.

Dobré zdravie zabezpečujú sacharidy všetkých druhov i foriem. Pre tých, ktorí chcú zostať aktívni a v dobrom zdravotnom stave, sa odporúča strava s vysokým obsahom sacharidov.

Podľa odporúčaní voľné cukry (viď. definícia voľný cukor) môžu predstavovať maximálne 10 % z celkových sacharidov. To znamená, že zvyšných 90 % by mali predstavovať komplexné sacharidy, ktoré sa nachádzajú najmä v ryži, zemiakoch, chlebe, zelenine a ovocí.

Zdroj:
VÚP Bratislava, Cukor a jeho alternatívne náhrady – objektívne hodnotenie ich úloh vo výžive človeka (Literárna štúdia),
Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases: report of a joint WHO/FAO expert consultation. Geneva: 2003, 149 s. ISSN 0512-3054.
Janíček, G. - Halačka, K.: Základy výživy, Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 1985. 174 s.
WHO/FAO: Carbohydrates in human nutrition. FAO food and nutrition paper no. 66. FAO, Rome. 1998

 

Na stiahnutie: 
Podporný materiál 
Metabolizmus sacharidov.pdf

 

 


 

PRIHLÁSENIE
novinky
17.11.2023
Vážení učitelia, milí žiaci, ďakujeme všetkým aktívnym školám za účasť a gratulujeme ví...
02.11.2023
Vážení učitelia, milí žiaci, tešíme sa z množstva súťažných príspevkov, ktoré ste zaslali do akt...
28.10.2023
Ďakujeme za všetky aktivity, ktoré ste počas XI. ročníka Týždňa Hovorme o jedla spoločne na školách pripravili a z...
16.10.2023
Pár fotografií z dnešnej tlačovej besedy k zahájeniu XI. ročníka týždňa Hovorme o jedle, ktorá sa uskutočnila na ...