logo

•• Sacharidy a ich rozdelenie ••

Telo by nemohlo fungovať bez sacharidov. Sacharidy sú najjednoduchším dostupným zdrojom energie, používaným  na udržanie stálej telesnej teploty. Až 55- 60% energie, ktorú denne vydáme, je vďaka poskytnutým cukrom.

Sacharidy sú dôležité pre fungovanie organizmu. Mozog je takmer výlučne závislý na neustálom prísune glukózy z krvi. Mozog dospelého človeka spotrebuje za deň asi 140 g glukózy, čo môže predstavovať až polovicu sacharidov prijatých potravou. Konzumácia sacharidového pokrmu alebo cukrom osladeného nápoja súvisí s lepším duševným výkonom, napríklad lepšou pamäťou, pohotovosťou, pozornosťou a schopnosťou počítať.

Sacharidy plnia mnohé funkcie:

  • zdroj energie (väčšina sacharidov ale hlavne glukóza),
  • štruktúrna (stavebná) funkcia (hlavne celulóza a chitín),
  • zásobná funkcia (v rastlinách škrob, v hubách a živočíchoch glykogén),
  • súčasť enzýmov, hormónov a nukleových kyselín (napr. DNA, RNA alebo ATP),
  • súčasť biologických membrán (glykoproteíny a glykolipidy).

Sacharidy (z gréckeho sacharon = cukor) z chemického hľadiska organické zlúčeniny zložené z uhlíka (C), vodíka (H) a kyslíka (O) približne v pomere 1:2:1. Ich deriváty môžu obsahovať aj fosfor (P), dusík (N) alebo síru (S). Podľa počtu cukorných jednotiek delíme sacharidy na monosacharidy, oligosacharidy (2-10 monosacharidov) a polysacharidy (11 a viac monosacharidov). Mono- a disacharidy sa nazývajú jednoduché cukry, ďalšie oligosacharidy a polysacharidy sú zložené cukry

  • monosacharidy (sú tvorené z 1 cukrovej jednotky),
  • oligosacharidy (sú tvorené 2 až 10 cukrovými jednotkami) a
  • polysacharidy (sú tvorené viac ako 10 cukrovými jednotkami), ktoré ďalej delíme na rastlinné a živočíšne.

Zdroj:
VÚP Bratislava, Cukor a jeho alternatívne náhrady – objektívne hodnotenie ich úloh vo výžive človeka (Literárna štúdia),
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sacharid
http://referaty.aktuality.sk/cukry/referat-8799
http://www.eufic.org/article/sk/4/cukor/artid/sugars-diet/
http://referaty-seminarky.sk/sacharidy-cukry/

 

Na stiahnutie: 

Podporný materiál 
Sacharidy a ich rozdelenie.pdf

PRIHLÁSENIE
novinky
17.11.2023
Vážení učitelia, milí žiaci, ďakujeme všetkým aktívnym školám za účasť a gratulujeme ví...
02.11.2023
Vážení učitelia, milí žiaci, tešíme sa z množstva súťažných príspevkov, ktoré ste zaslali do akt...
28.10.2023
Ďakujeme za všetky aktivity, ktoré ste počas XI. ročníka Týždňa Hovorme o jedla spoločne na školách pripravili a z...
16.10.2023
Pár fotografií z dnešnej tlačovej besedy k zahájeniu XI. ročníka týždňa Hovorme o jedle, ktorá sa uskutočnila na ...