logo
•• RIZIKO a HAZARD v ochrane potravín •• Pri ochrane potravín sa stretávame s výrazmi “Riziko” a “Hazard” pričom tu majú rozdielne významy a nepovažujú sa za synonymá. Pri ochrane potravín označuje “hazard” chemického, fyzického ...
•• Skladovanie potravín v chladničke ••   Najväčší chlad v chladničke je dolu a teplota stúpa smerom hore, a to v priemere o jeden stupeň. Do výšky je vhodné dávať veci, ktoré sa používajú často. Jedlá je vhodné dávať na rovnaké mi...
•• Skladovanie potravín v mrazničke ••   Pri skladovaní potravín v mrazničke je dobré balíčky do mrazničiek popísať menom potraviny a označiť  aj dátumom. Do mrazničky nepatrí nič, čo by nebolo zabalené – také jedlo by oschlo a navyše by kvôl...
•• Spôsoby rozmrazovania jednotlivých druhov potravín •• Rozmrazovanie, či už doma zmrazeného alebo kupovaného mrazeného výrobku, je rovnaké. Na obaloch kúpených priemyselne mrazených výrobkov je odporúčaný postup ich rozmrazovania a následné...
•• Sušenie potravín •• Sušenie je spôsob ako uchovať ovocie po čo najdlhšiu dobu. Veľkou výhodu je, že v suchom prostredí nedokáže prežiť plesne, baktérie ani kvasinky, a tým pádom sa nezvládnu ani množiť. Práve vďaka tomu je dehydratácia jednou z najstar...
•• Zaváranie •• Zaváranie je spôsob uchovania potravín, vďaka ktorému sa zbavíme väčšiny mikroorganizmov, ktoré by mohli vyvolávať kazenie potravín a znížime množstvo vzduchu pod viečkom. Za horúca časť vzduchu unikne a po prisatí viečka a ochladení s...
| 1 | 2 | nasledujúce >>
PRIHLÁSENIE
novinky
07.11.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, Hodnotiaca komisia vyhodnotila zaslané súťažné príspevky a vybrala v&i...
19.10.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, veríme, že ste si týždeň HOVORME O JEDLE krásne užili, dozvedeli ste sa ve...
11.10.2021
Ďakujeme všetkým zaregistrovaným školám za prejavený záujem.  Učiteľom a žiakom želáme veľa z&aacu...
04.10.2021
ŠPECIÁLNE ŽREBOVANIE PRE ŠKOLKÉ JEDÁLNE Do žrebovania môže byť zaradená školská jedáleň tej...