logo
•• Držanie tela •• Pod pojmom držanie tela sa chápe predovšetkým vzpriamený stoj na dolných končatinách sprevádzaný nepretržitým vyrovnávaním ťažiska a udržiavaním rovnováhy. Odzrkadľuje stav pohybového aparátu jednotlivca, najmä sily ...
•• Koľko fyzickej aktivity potrebujeme? ••   Pri udržiavaní nášho zdravia zohráva hlavnú úlohu fyzická aktivita, preto je dôležité ju vykonávať pravidelne. Dospelí ľudia by sa mali venovať stredne náročnej fyzickej aktivite aspoň 150 minút týždenn...
•• Nie je pohyb ako pohyb •• Pohyb slúži na udržanie kondície, predovšetkým k rozvoju vytrvalosti, obratnosti a sily. Ako odporúčanie pre udržanie kondície schválila Svetová zdravotnícka organizácia v roku 1995 polhodinu nenáročného pohybu denne. V s&uacut...
•• Odporúčania fyzickej aktivity podľa vekových skupín ••   Starší ľudia Tieto odporúčania sú vhodné aj pre starších ľudí, ktorí majú dobrý celkový zdravotný stav. U starších ľudí sa často prejavuje tendencia ...
•• Pohybom ku zdraviu ••   Naše telo potrebuje pohyb a pravidelnú fyzickú záťaž. V našom súčasnom spôsobe života však dochádza k paradoxu. Čím viac sa ponáhľame, tým menej máme prirodzeného pohybu. Pred 50 rokmi ľudia tvrdo fyzicky pracovali - ...
•• Pohybová aktivita ••   Pohyb je jedným zo základných prejavov existencie živočíchov, vrátane človeka. Pohybom si živočíšne organizmy zabezpečujú takú polohu, ktorá je najvýhodnejšia pre vyhľadávanie potravy, ochranu pred nebezpečnými fakt...
•• Pohybové aktivity - prevencia na zlepšenie a udržanie zdravia •• Pravidelná primeraná pohybová aktivita je jedna z najjednoduchších ciest k zlepšeniu a udržiavaniu vlastného zdravia. Má schopnosť zabrániť vzniku niektorých ochorení, alebo pomáha pri zn...
•• Pohybové aktivity detí v školskom prostredí ••   Návyky chovania podporujúceho zdravie je potrebné vytvárať už od najútlejšieho veku. Celkový režim v škole, kde deti trávia veľa času, by mal vychádzať z požiadaviek zdravého vý...
<< predchádzajúce | 1 | 2 |
PRIHLÁSENIE
novinky
17.11.2023
Vážení učitelia, milí žiaci, ďakujeme všetkým aktívnym školám za účasť a gratulujeme ví...
02.11.2023
Vážení učitelia, milí žiaci, tešíme sa z množstva súťažných príspevkov, ktoré ste zaslali do akt...
28.10.2023
Ďakujeme za všetky aktivity, ktoré ste počas XI. ročníka Týždňa Hovorme o jedla spoločne na školách pripravili a z...
16.10.2023
Pár fotografií z dnešnej tlačovej besedy k zahájeniu XI. ročníka týždňa Hovorme o jedle, ktorá sa uskutočnila na ...