logo
•• Označovanie medu •• Na etikete musí byť uvedená krajina alebo krajiny pôvodu, z ktorých bol med získaný. Ak má med pôvod vo viac ako jednom členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý nie je členským štátom Európ...
•• Požiadavky na kvalitu medu •• Med je tvorený rôznymi druhmi cukrov, najmä fruktózou a glukózou v pomere cca 1,1:1, a inými látkami ako sú organické kyseliny, enzými a tuhé čiastočky pochádzajúce zo zberu medu. Farba medu sa mení od takmer b...
•• Všeobecná charakteristika medu •• Med je prírodná sladká látka produkovaná včelou medonosnou (Apis mellifera) z nektáru rastlín, výlučkov živých častí rastlín alebo výlučkov hmyzu cicajúceho živé časti rastlín, ktorý včely z...
<< predchádzajúce | | nasledujúce >>
PRIHLÁSENIE
novinky
07.11.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, Hodnotiaca komisia vyhodnotila zaslané súťažné príspevky a vybrala v&i...
19.10.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, veríme, že ste si týždeň HOVORME O JEDLE krásne užili, dozvedeli ste sa ve...
11.10.2021
Ďakujeme všetkým zaregistrovaným školám za prejavený záujem.  Učiteľom a žiakom želáme veľa z&aacu...
04.10.2021
ŠPECIÁLNE ŽREBOVANIE PRE ŠKOLKÉ JEDÁLNE Do žrebovania môže byť zaradená školská jedáleň tej...