logo
••  5 dôvodov prečo dať prednosť domácej produkcii ••   Sú zdravšie a čerstvé – dovážané potraviny sú zbierané ešte nezrelé, potom prekonajú dlhú a náročnú cestu v lietadlách a kamiónoch, absolvuj&u...
•• Aby zvieratá netrpeli ••   Slovenskí poľnohospodári sa dôsledne starajú o zvieratá aj v časoch úmorných horúčav. Vysoké teploty totiž negatívne vplývajú nielen na ľudí ale aj na zvieratá. Aby sme mali výživné mlieko...
•• BIO ovocie a zelenina •• V čom spočíva vyššia kvalita BIO zeleniny a BIO ovocia? Vyšší obsah vitamínov. Bio ovocie a zelenina v značnej miere obsahujú viacej vitamínu C. Herbicídy negatívne ovplyvňujú obsah vitamínu C. Zvýšenie p...
•• Biopotraviny ••   Ekologická poľnohospodárska výroba je taká výroba rastlín, v ktorej sa používajú osobitné osevné postupy, zelené hnojenie, hnojenie organickými hnojivami, povolenými prírodnými anorganickými hnojivami, mechanick&e...
•• Ekologické poľnohospodárstvo •• Ekologická poľnohospodárska výroba je manažmentom poľnohospodárskych biofariem a výroby biopotravín, ktorý sa zakladá na : najlepších environmentálnych postupoch, vysokej úrovni biodiverzity, vysok...
•• Európska únia plánuje ponechať pravidlá GMO v rukách členských krajín •• Európsky ministri súhlasili, aby si jednotlivé členské krajiny rozhodovali o povolení alebo zákaze pestovania GMO na svojom území. 12.6.2014 26 ministrov (o...
•• Geneticky modifikované organizmy •• Geneticky modifikované organizmy sa vyznačujú novými, umelo sprostredkovanými vlastnosťami (alebo vlastnosťou). Boli vytvorené procesom tzv. genetickej manipulácie, ktorá môže byť dvojaká: buď ide o tzv. mutagenézu pri ktorej prostre...
•• GMO a potraviny ••   Genetické manipulácie patria medzi moderné technológie, ktoré sa v posledných dvoch vstupujú do výroby potravín a to vo fáze poľnohospodárskej prvovýroby i spracovania. V poľnohospodárstve ide nový sp...
<< predchádzajúce | 1 | 2 | 3 |
PRIHLÁSENIE
novinky
07.11.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, Hodnotiaca komisia vyhodnotila zaslané súťažné príspevky a vybrala v&i...
19.10.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, veríme, že ste si týždeň HOVORME O JEDLE krásne užili, dozvedeli ste sa ve...
11.10.2021
Ďakujeme všetkým zaregistrovaným školám za prejavený záujem.  Učiteľom a žiakom želáme veľa z&aacu...
04.10.2021
ŠPECIÁLNE ŽREBOVANIE PRE ŠKOLKÉ JEDÁLNE Do žrebovania môže byť zaradená školská jedáleň tej...