logo
•• Čo je slovenská potravina ••   Za krajinu pôvodu sa považuje tá krajina, kde bola potravina úplne získaná alebo vyrobená, alebo v ktorej sa ako v poslednej uskutočnilo jej podstatné a hospodársky odôvodnené spracovanie.  Krajinou pôvodu sa povinne musi...
•• Čo musí spĺňať výrobok s označením Značka kvality •• Značka  kvality sa  udeľuje  potravinárskym  produktom  už  od roku 2004. Zásady udeľovania značky sa prvýkrát významne menili až v roku 2012. Na  základe  nových  z&a...
•• Koľko produktov a výrobcov má Značku kvality •• Z porovnania rôznych vedeckých zdrojov vyplýva, že výživa má významný vplyv na vznik rôznych novodobých ochorení. Princíp vyváženej pestrej spotreby potravín a kvalita potravín by...
•• Kto rozhoduje o udelení Značky kvality •• GESTOROM Značky kvality je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. ODBORNÝM GARANTOM udeľovania Značky kvality je Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, ktorá je z&aac...
•• Význam Značky kvality ••   ZNAČKA KVALITY je vlastníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a bola uvedená do života vznikom Národného programu podpory poľnohospodárskych produktov a potravín v roku 2004. Značka sa udeľuje potravin&aacu...
•• Značka kvality a jej obdoby v okolitých európskych krajinách •• Všetky okolité krajiny - Česká republika, Rakúsko, Maďarsko aj Poľsko - majú vypracované nástroje a schémy na propagáciu a podporu predaja svojich potravín. Pozrime sa na tie najzn...
•• Značka kvality a slovenské výrobky s chráneným označením EÚ ••   Značku kvality môže Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky udeliť aj výrobkom, ktoré sú prihlásené do systému Politiky kvality Eur...
•• Značka kvality ako garancia kvality domácich potravín ••   KVALITA POTRAVINY je celkový súhrn vlastností a znakov výrobku, ktoré mu dávajú schopnosť uspokojiť potreby spotrebiteľa. Keďže poslaním potravín je uspokojenie výživových potrieb člo...
<< predchádzajúce | | nasledujúce >>
PRIHLÁSENIE
novinky
06.11.2022
Vážení učitelia, milí žiaci, vyhlásenie víťazov všetkých aktivít X. ročníka týždňa HOV...
05.11.2022
Milí učitelia a žiaci,  ďakujeme za množstvo zaslaných súťažných príspevkov do všetkých aktivít X....
11.10.2022
Registrácia do všetkých aktivít X. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE bola 9.10.2022 ukončená.  Ďakujeme v&...
02.10.2022
Vážení učitelia, milí žiaci,  tešíme sa na vašu účasť v X. ročníku týždňa HOVORME O JED...